Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technikum

Technikum nr 7

Kształci fachowców na poziomie technicznym z branży motoryzacyjnej, a także techników mechatroników w zawodach związanych z montażem, eksploatacją i programowaniem urządzeń mechatronicznych w przemyśle. Uczniowie realizują równolegle program kształcenia ogólnego pozwalający im na przystąpienie do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na wyższych uczelniach oraz zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu swoich zawodów. Efektem edukacji zawodowej jest przystąpienie do teoretycznych i praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ich komplet daje, po ukończeniu szkoły, możliwość otrzymania Dyplomu Technika. Egzaminy te mają miejsce na koniec klasy czwartej (I kwalifikacja) i po I semestrze ostatniego roku nauki (II kwalifikacja). Edukacja zawodowa odbywa się w szkolnych pracowniach zawodowych, a w części praktycznej w Warsztatach Szkolnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają również praktyki zawodowe w firmach o profilu zgodnym ze specjalnością kształcenia.

Nauka dla absolwentów po 8-klasowej Szkole Podstawowej trwa 5 lat.

Uwaga: warunkiem podjęcia nauki w kierunkach przewidujących uzyskanie prawa jazdy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zawody w Technikum nr 7

 1. Technik pojazdów samochodowych: - technikum pięcioletnie

Absolwenci 8- klasowej Szkoły Podstawowej podejmują naukę w cyklu pięcioletnim. Uczeń poznaje budowę i działanie mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do diagnozowania usterek i ich naprawy. Poznaje zasady funkcjonowania firm branży motoryzacyjnej, obsługi klienta, świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej. Zależnie od wybranej specjalności podsumowaniem nauki jest przystąpienie do odpowiednich egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Są to:

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.02) dla specjalności elektryczno-mechatronicznej.

W porównaniu do poprzedniego systemu kwalifikacji (tzw. podstawa programowa 2012) program kształcenia i wymagania zostały poszerzone w kierunku komputerowej diagnostyki układów sterowania pojazdami, ich obsługi, naprawy i usuwania błędów.

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.05) dla specjalności mechanicznej.

Obejmuje diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów, przeprowadzanie ich obsługi i wykonywanie napraw o charakterze mechanicznym.

oraz dla obu specjalności:

  • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06)

Obejmuje zagadnienia organizacji firm branży motoryzacyjnej, eksploatację pojazdów, wykonywanie badan technicznych, organizację pracy i elementy działalności gospodarczej.

Różnice programowe pomiędzy specjalnościami pojawiają się dopiero w drugim roku nauki, dlatego w uzasadnionych przypadkach można do tego czasu dokonać zmiany profilu wybranego podczas rekrutacji.

Częścią nauki jest zdobycie umiejętności niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kategorii B pod nadzorem szkolnych nauczycieli i instruktorów nauki jazdy.
Kształcenie zawodowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w postaci pracowni: diagnostyki samochodowej i elektroniki samochodowej oraz zajęć praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne realizowane są we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych. W klasie trzeciej i czwartej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.
Języki obce: angielski i niemiecki.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

Wielu uczniów, dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków UE, zdobywa dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Są to na przykład poszerzone wiadomości
i umiejętności z zakresu budowy, działania i diagnostyki silników z zapłonem samoczynnym, budowy i diagnostyki układów ABS, uprawnienia spawacza, a zwłaszcza, cieszące się dużym zainteresowaniem, szkolenie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii C wraz z tzw. kwalifikacją wstępną niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy. Częścią projektów są płatne staże w renomowanych firmach branży samochodowej.

 2. Technik mechatronik - technikum pięcioletnie

Kierunek kształcenia związany z montażem, eksploatacją i projektowaniem przemysłowych urządzeń i systemów mechatronicznych. Występują one w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu i spotykamy je w coraz większej ilości firm. Wiąże się to z rozwojem automatyki przemysłowej i rosnącym udziałem w przemyśle nowoczesnych technologii. Uczniowie poznają zasady działania oraz zdobywają umiejętności w zakresie montażu
i obsługi urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektronicznych, takich jak siłowniki, sterowniki, silniki różnych typów, czujniki, przekaźniki itp. Uczą się również programowania tego typu układów.

Zarówno zajęcia teoretyczne jak i część praktyczna kształcenia zawodowego odbywają się na terenie szkoły – w szkolnych pracowniach przedmiotowych i warsztatach szkolnych. Niektóre z wysoko wyspecjalizowanych zajęć są przeprowadzane w pracowniach ŁCDN i KP w Łodzi pod kierunkiem trenerów zatrudnianych przez Centrum. Miesięczne praktyki zawodowe w klasie trzeciej czwartej są realizowane w firmach specjalizujących się automatyce przemysłowej, w naprawach sprzętu i urządzeń mechatronicznych lub w wytwarzaniu tego typu urządzeń.

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV , niezbędnych przy pracach z urządzeniami elektrycznymi, zdobycia uprawnień kierowców zawodowych kat. C, uzyskania kwalifikacji w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN), itp.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje w zawodzie:

  • ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, zdawany po zakończeniu trzeciego roku nauki,
  • ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych zdawany po I semestrze klasy piątej.

Absolwenci znajdują pracę w wielu firmach branży elektromechanicznej i usługowej. Rosnący poziom wykorzystania urządzeń automatycznego sterowania w różnych dziedzinach przemysłu i codziennego życia zwiększa zapotrzebowanie na fachowców tej specjalności.

Języki obce: angielski i niemiecki. Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

 

 3. Technik nowej mobilności - technikum pięcioletnie (w przygotowaniu)

 
Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji programowej eksperymentu pedagogicznego polegającego na wprowadzeniu nowego zawodu - technika nowej mobilności. Zawód będzie miał na celu poznawanie budowy, działania i zasad serwisowania pojazdów o napędzie elektrycznym, hybrydowym, a również wodorowym. Wiąże się to
z rosnącym udziałem tego typu pojazdów w rynku. W perspektywie 10 – 15 lat możemy obserwować dalszy wzrost ilości takich pojazdów na drogach. Unia Europejska planuje do 2035 wprowadzić zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych z tradycyjnymi silnikami  spalinowymi. Dlatego ważne jest, aby kształcić fachowców mogących zajmować się obsługą
i naprawą takich właśnie układów napędowych. Łódzkie MPK już teraz jest w posiadaniu autobusów o napędzie całkowicie elektrycznym, z elektrycznych samochodów dostawczych korzysta jedna z firm kurierskich, a zielone tablice aut osobowych coraz częściej widujemy na ulicach naszych miast. Wiele samorządów planuje, lub już wprowadziło, tzw. strefy czystego transportu, do których wjeżdżać będą mogły wyłącznie pojazdy elektryczne. To wszystko stanowi argument do naszych działań. Szkoła posiada już pozytywne opinie Wydziału Edukacji UMŁ i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. We współpracy z pracodawcami
i specjalistami Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego kończymy przygotowanie niezbędnych dokumentów. Jeśli spotka się to z pozytywną oceną Ministerstwa Edukacji i Nauki, to już w w tym roku będziemy prowadzić rekrutację do klasy eksperymentalnej.

            Program nauczania będzie zakresie odzwierciedlał specyfikę planowanego zawodu. Będzie się to wiązać z mocnym naciskiem na wiedzę z zakresu  elektrotechniki i elektroniki, napędów mechanicznych i elektrycznych, z pomiarami wielkości elektrycznych. Konieczne będzie poznanie budowy i działania wielu elementów sterowania i napędu elektrycznego obecnych w pojazdach. Oczywiście nie zabraknie również tradycyjnej wiedzy i umiejętności
z zakresu np. układów hamulcowych, zawieszenia, budowy nadwozi i podwozi, itp.

Mamy nadzieję, że taka propozycja spotka się z zainteresowaniem naszych przyszłych uczniów, a również pracodawców.