Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technikum

Technikum nr 7

Kształci fachowców na poziomie technicznym z branży motoryzacyjnej, a także techników mechatroników w zawodach związanych z montażem, eksploatacją i programowaniem urządzeń mechatronicznych w przemyśle. Uczniowie realizują równolegle program kształcenia ogólnego pozwalający im na przystąpienie do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na wyższych uczelniach oraz zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu swoich zawodów. Efektem edukacji zawodowej jest przystąpienie do teoretycznych i praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ich komplet daje, po ukończeniu szkoły, możliwość otrzymania Dyplomu Technika. Egzaminy te mają miejsce na koniec klasy czwartej (I kwalifikacja) i po I semestrze ostatniego roku nauki (II kwalifikacja). Edukacja zawodowa odbywa się w szkolnych pracowniach zawodowych, a w części praktycznej w Warsztatach Szkolnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają również praktyki zawodowe w firmach o profilu zgodnym ze specjalnością kształcenia.

Nauka dla absolwentów po 8-klasowej Szkole Podstawowej trwa 5 lat.

Uwaga: warunkiem podjęcia nauki w kierunkach przewidujących uzyskanie prawa jazdy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zawody w Technikum nr 7

 1. Technik pojazdów samochodowych: - technikum pięcioletnie

Absolwenci 8- klasowej Szkoły Podstawowej podejmują naukę w cyklu pięcioletnim. Uczeń poznaje budowę i działanie mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do diagnozowania usterek i ich naprawy. Poznaje zasady funkcjonowania firm branży motoryzacyjnej, obsługi klienta, świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej. Zależnie od wybranej specjalności podsumowaniem nauki jest przystąpienie do odpowiednich egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Są to:

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.02) dla specjalności elektryczno-mechatronicznej.

W porównaniu do poprzedniego systemu kwalifikacji (tzw. podstawa programowa 2012) program kształcenia i wymagania zostały poszerzone w kierunku komputerowej diagnostyki układów sterowania pojazdami, ich obsługi, naprawy i usuwania błędów.

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.05) dla specjalności mechanicznej.

Obejmuje diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów, przeprowadzanie ich obsługi i wykonywanie napraw o charakterze mechanicznym.

oraz dla obu specjalności:

  • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06)

Obejmuje zagadnienia organizacji firm branży motoryzacyjnej, eksploatację pojazdów, wykonywanie badan technicznych, organizację pracy i elementy działalności gospodarczej.

Różnice programowe pomiędzy specjalnościami pojawiają się dopiero w drugim roku nauki, dlatego w uzasadnionych przypadkach można do tego czasu dokonać zmiany profilu wybranego podczas rekrutacji.

Częścią nauki jest zdobycie umiejętności niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kategorii B pod nadzorem szkolnych nauczycieli i instruktorów nauki jazdy.
Kształcenie zawodowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w postaci pracowni: diagnostyki samochodowej i elektroniki samochodowej oraz zajęć praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne realizowane są we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych. W klasie trzeciej i czwartej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.
Języki obce: angielski i niemiecki.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

Wielu uczniów, dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków UE, zdobywa dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Są to na przykład poszerzone wiadomości
i umiejętności z zakresu budowy, działania i diagnostyki silników z zapłonem samoczynnym, budowy i diagnostyki układów ABS, uprawnienia spawacza, a zwłaszcza, cieszące się dużym zainteresowaniem, szkolenie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii C wraz z tzw. kwalifikacją wstępną niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy. Częścią projektów są płatne staże w renomowanych firmach branży samochodowej.

 2. Technik mechatronik - technikum pięcioletnie

Kierunek kształcenia związany z montażem, eksploatacją i projektowaniem przemysłowych urządzeń i systemów mechatronicznych. Występują one w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu i spotykamy je w coraz większej ilości firm. Wiąże się to z rozwojem automatyki przemysłowej i rosnącym udziałem w przemyśle nowoczesnych technologii. Uczniowie poznają zasady działania oraz zdobywają umiejętności w zakresie montażu
i obsługi urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektronicznych, takich jak siłowniki, sterowniki, silniki różnych typów, czujniki, przekaźniki itp. Uczą się również programowania tego typu układów.

Zarówno zajęcia teoretyczne jak i część praktyczna kształcenia zawodowego odbywają się na terenie szkoły – w szkolnych pracowniach przedmiotowych i warsztatach szkolnych. Niektóre z wysoko wyspecjalizowanych zajęć są przeprowadzane w pracowniach ŁCDN i KP w Łodzi pod kierunkiem trenerów zatrudnianych przez Centrum. Miesięczne praktyki zawodowe w klasie trzeciej czwartej są realizowane w firmach specjalizujących się automatyce przemysłowej, w naprawach sprzętu i urządzeń mechatronicznych lub w wytwarzaniu tego typu urządzeń.

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV , niezbędnych przy pracach z urządzeniami elektrycznymi, zdobycia uprawnień kierowców zawodowych kat. C, uzyskania kwalifikacji w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN), itp.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje w zawodzie:

  • ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, zdawany po zakończeniu trzeciego roku nauki,
  • ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych zdawany po I semestrze klasy piątej.

Absolwenci znajdują pracę w wielu firmach branży elektromechanicznej i usługowej. Rosnący poziom wykorzystania urządzeń automatycznego sterowania w różnych dziedzinach przemysłu i codziennego życia zwiększa zapotrzebowanie na fachowców tej specjalności.

Języki obce: angielski i niemiecki. Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.