Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Branżowa I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Szkoła powstała na bazie dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kształci wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych na rynku pracy zawodach branży motoryzacyjnej. Uczniowie realizują minimum programowe z zakresu przedmiotów ogólnych oraz program kształcenia zawodowego obejmujący podstawy teoretyczne i szerokie kształcenia praktyczne. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły oraz w Warsztatach Szkolnych. Dzięki bogatemu wyposażeniu i doświadczonej kadrze uczniowie mają szansę uzyskania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych. Nauka trwa trzy lata, a jej podsumowaniem jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pomyślnie zdany egzamin w części teoretycznej i praktycznej pozwala, po ukończeniu szkoły, otrzymać Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Absolwenci BS I st. mają możliwość kontynuacji nauki w Szkole II stopnia, gdzie w ciągu 2 lat uzupełniają program kształcenia ogólnego do poziomu umożliwiającego przystąpienie do matury. Równolegle uczniowie BS II st. będą realizować kursy kwalifikacyjne pozwalające na przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, których nie zdawali jako uczniowie Szkoły I stopnia, i umożliwiających uzyskanie Dyplomu Technika.

Uwaga: podobnie, jak w Technikum, warunkiem podjęcia nauki w kierunkach przewidujących uzyskanie prawa jazdy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 

 1. Mechanik pojazdów samochodowych:

Uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy przy diagnozowaniu i naprawie pojazdów. Mogą podjąć pracę w każdym typie warsztatów branży motoryzacyjnej. Uczniowie zdobywają też podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne do podjęcia własnej działalność gospodarczej. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych. W trakcie nauki przechodzą szkolenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Język obcy: angielski.

 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka przygotowuje do pracy polegającej na diagnozowaniu mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Pojęcie to obejmuje wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów oraz systemy sterowania silnikiem
i innymi układami samochodu. Uczniowie poznają budowę i zasady działania elementów wyposażenia elektrycznego pojazdów, funkcjonowanie instalacji elektrycznej, sposoby identyfikacji usterek i metody ich usuwania. W ramach praktycznej nauki zawodu korzystają z bogato wyposażonych pracowni, a przede wszystkim wykonują rzeczywiste naprawy w pojazdach znajdujących się na wyposażeniu szkoły oraz w samochodach klientów Warsztatów Szkolnych. Nauka obejmuje również komputerową diagnostykę układów sterowania pojazdów, identyfikację błędów i ich usuwanie z pomocą urządzeń diagnostycznych.

W trakcie nauki uczniowie przechodzą szkolenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.    
Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Język obcy: niemiecki

 3. Blacharz Samochodowy

Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nauka pozawala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prac blacharskich niezbędnych przy naprawach powypadkowych nadwozi pojazdów. Uczniowie poznają metody prac spawalniczych, zgrzewania, prac blacharskich i ślusarskich. Opanowują wiedzę o stosowanych materiałach
i urządzeniach. Korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych a także we współpracujących ze szkołą zakładach prowadzących naprawy powypadkowe pojazdów.

Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.01 - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

Język obcy: angielski. 

 4. Lakiernik samochodowy

Kształcimy fachowców posiadających wiadomości i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania prac lakierniczych przy naprawach i renowacji pojazdów. Możliwe jest też podjęcie pracy w firmach mechanicznych, meblarskich, itp. Uczniowie zapoznają się z wiedzą dotyczącą materiałów stosowanych w pracach lakierniczych oraz z wykorzystywanym do tego celu sprzętem. W ramach zajęć praktycznych pracują w doskonale wyposażonych pracowniach ze stanowiskami do przygotowania lakierniczego oraz z profesjonalną kabiną lakierniczą i mieszalnikiem lakierów. Dzięki współpracy z wiodącymi firmami z branży lakierniczej uczniowie odbywają zajęcia w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. Posługują się sprzętem i materiałami o najwyższej jakości – identycznymi z tymi, których używają profesjonalne zakłady lakiernicze. Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami znajdującymi zatrudnienie w renomowanych firmach zajmujących się naprawami powypadkowymi i renowacją pojazdów.

Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych, a także we współpracujących ze szkołą zakładach prowadzących naprawy powypadkowe pojazdów.

Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.03 -
Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

Język obcy: angielski.

Nauka we wszystkich zawodach Szkoły Branżowej I stopnia trwa trzy lata.