Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Branżowa I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Szkoła powstała na bazie dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kształci wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych na rynku pracy zawodach branży motoryzacyjnej. Uczniowie realizują minimum programowe z zakresu przedmiotów ogólnych oraz program kształcenia zawodowego obejmujący podstawy teoretyczne i szerokie kształcenia praktyczne. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły oraz w Warsztatach Szkolnych. Dzięki bogatemu wyposażeniu i doświadczonej kadrze uczniowie mają szansę uzyskania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych. Nauka trwa trzy lata, a jej podsumowaniem jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pomyślnie zdany egzamin w części teoretycznej i praktycznej pozwala, po ukończeniu szkoły, otrzymać Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Absolwenci BS I st. mają możliwość kontynuacji nauki w Szkole II stopnia, gdzie w ciągu 2 lat uzupełniają program kształcenia ogólnego do poziomu umożliwiającego przystąpienie do matury. Równolegle uczniowie BS II st. będą realizować kursy kwalifikacyjne pozwalające na przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, których nie zdawali jako uczniowie Szkoły I stopnia, i umożliwiających uzyskanie Dyplomu Technika.

Uwaga: podobnie, jak w Technikum, warunkiem podjęcia nauki w kierunkach przewidujących uzyskanie prawa jazdy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 

 1. Mechanik pojazdów samochodowych:

Uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy przy diagnozowaniu i naprawie pojazdów. Mogą podjąć pracę w każdym typie warsztatów branży motoryzacyjnej. Uczniowie zdobywają też podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne do podjęcia własnej działalność gospodarczej. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych. W trakcie nauki przechodzą szkolenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Język obcy: angielski.

 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka przygotowuje do pracy polegającej na diagnozowaniu mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Pojęcie to obejmuje wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów oraz systemy sterowania silnikiem
i innymi układami samochodu. Uczniowie poznają budowę i zasady działania elementów wyposażenia elektrycznego pojazdów, funkcjonowanie instalacji elektrycznej, sposoby identyfikacji usterek i metody ich usuwania. W ramach praktycznej nauki zawodu korzystają z bogato wyposażonych pracowni, a przede wszystkim wykonują rzeczywiste naprawy w pojazdach znajdujących się na wyposażeniu szkoły oraz w samochodach klientów Warsztatów Szkolnych. Nauka obejmuje również komputerową diagnostykę układów sterowania pojazdów, identyfikację błędów i ich usuwanie z pomocą urządzeń diagnostycznych.

W trakcie nauki uczniowie przechodzą szkolenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.    
Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Język obcy: niemiecki

 3. Blacharz Samochodowy

Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nauka pozawala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prac blacharskich niezbędnych przy naprawach powypadkowych nadwozi pojazdów. Uczniowie poznają metody prac spawalniczych, zgrzewania, prac blacharskich i ślusarskich. Opanowują wiedzę o stosowanych materiałach
i urządzeniach. Korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu. Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych a także we współpracujących ze szkołą zakładach prowadzących naprawy powypadkowe pojazdów.

Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.01 - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

Język obcy: angielski. 

 4. Lakiernik samochodowy

Kształcimy fachowców posiadających wiadomości i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania prac lakierniczych przy naprawach i renowacji pojazdów. Możliwe jest też podjęcie pracy w firmach mechanicznych, meblarskich, itp. Uczniowie zapoznają się z wiedzą dotyczącą materiałów stosowanych w pracach lakierniczych oraz z wykorzystywanym do tego celu sprzętem. W ramach zajęć praktycznych pracują w doskonale wyposażonych pracowniach ze stanowiskami do przygotowania lakierniczego oraz z profesjonalną kabiną lakierniczą i mieszalnikiem lakierów. Dzięki współpracy z wiodącymi firmami z branży lakierniczej uczniowie odbywają zajęcia w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. Posługują się sprzętem i materiałami o najwyższej jakości – identycznymi z tymi, których używają profesjonalne zakłady lakiernicze. Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami znajdującymi zatrudnienie w renomowanych firmach zajmujących się naprawami powypadkowymi i renowacją pojazdów.

Całość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie szkoły w pracowniach przedmiotowych i Warsztatach Szkolnych, a także we współpracujących ze szkołą zakładach prowadzących naprawy powypadkowe pojazdów.

Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest przystąpienie, po zakończeniu ostatniego roku nauki, do teoretycznego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja MOT.03 -
Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

Język obcy: angielski.

Nauka we wszystkich zawodach Szkoły Branżowej I stopnia trwa trzy lata.