Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Informacje ogólne

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi znajduje w Łodzi przy ul. Kilara 3/5, kod pocztowy 91-335, telefon: 42 651-24-62, e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl

Szkoła korzysta również z budynków znajdujących się przy ul. Limanowskiego 124A oraz Warsztatów Szkolnych przy ul. Hipotecznej 8/10

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty i Ustawy Prawo oświatowe.

Przedmiot działania szkoły

Przedmiotem działania Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Szczegółowe cele i zadania określają: Statut Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

Organy szkoły

Dyrektor szkoły

 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców

Pracownicy szkoły

 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Pracownicy administracji
 • Pracownicy obsługi

Szkołą kieruje dyrektor.

Organizacja Zespołu Szkół Samochodowych

W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzą:

 • Technikum nr 7
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
 • Branżowa Szkoła II stopnia nr 4

W Zespole Szkół działają Warsztaty Szkolne zapewniające praktyczną naukę zawodu dla wszystkich specjalności.
Warsztaty Szkolne prowadzą Stację Kontroli Pojazdów (EL-27) wykonującą przeglądy rejestracyjne pojazdów o masie do 3,5 t.

Szkoła kształci w Technikum nr 7 w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechatronik

Szkoła kształci w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • blacharz samochodowy

Szkoła kształci w Branżowej Szkole II stopnia nr 4 w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych

Nauka w Technikum nr 7 trwa pięć lat.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 trwa trzy lata.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia nr 4 trwa dwa lata.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zawodowe.

Uczeń może uzyskać dyplom zawodowy.

Po ukończeniu technikum uczeń może zdawać egzamin maturalny.

Załatwianie spraw

Sekretariat uczniowski przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30.

Sekretariat uczniowski udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub mailowo.

Egzaminy

Szkoła posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych z następujących kwalifikacji:

ELM.03, ELM.06, MOT.01, MOT.02, MOT.03, MOT.05, MOT.06, TDR.01, TDR.02

Ośrodek nauki jazdy

Na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach prowadzonych przez placówkę funkcjonuje Ośrodek Nauki Jazdy dla kat. B, C, C+E

Kontakt

telefony:

42 6512462 – centrala
42 6515476 – sekretariat dyrektora
42 6512817 – Limanowskiego 124A
42 6513027 - sekretariat Warsztatów Szkolnych
42 6513027 – Stacja Kontroli Pojazdów

mail sekretariat szkoły: kontakt@zss.elodz.edu.pl

Про нас

Загальна інформація
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi знаходиться в Лодзі за адресою: вул. Кілара, 3/5, поштовий індекс 91-335, телефон: 42 651-24-62, e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl.
Школа також використовує будівлі по вул. Лимановського, 124А та шкільні майстерні по вул. Гіпотечній, 8/10.
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi діє на підставі Закону про систему освіти та Закону про освіту.
Об'єкт діяльності школи
Предметом діяльності Комплексу автомобільних шкіл в Лодзі є освітня діяльність на рівні середньої школи.
Детально визначені цілі та завдання: Статут Комплексу автомобільних шкіл у Лодзі та статути шкіл, що входять до складу Комплексу.
Шкільні органи
Директор школи
- Педагогічна рада
- Студентське самоврядування
- Батьківська рада
Працівники школи
- Викладачі
- Шкільний вчитель
- Адміністративний персонал
- Обслуговуючий персонал
Керівництво школою здійснює директор.
Організація комплексу автомобільної школи
До складу комплексу автомобільної школи входять:
- Технічне училище №7
- Промислове училище 1-го ступеня №7
- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
У Zespó³ Szkół Samochodowe діють шкільні майстерні, які забезпечують практичну професійну підготовку за всіма спеціальностями.
У майстернях училища функціонує пункт технічного огляду транспортних засобів (EL-27), який здійснює реєстраційні перевірки транспортних засобів вагою до 3,5 т.
Училище здійснює професійно-технічну підготовку на базі ПТУ №7 за наступними професіями:
- технік з ремонту автотранспортних засобів
- технік-мехатронік.
Навчання здійснюється на базі Вищого професійного училища №7 за наступними спеціальностями:
- автомеханік
- автомобільний електромеханік
- автомобільний лакувальник
- автомобільний бляхар
Навчання в школі здійснюється на базі Середнього професійно-технічного училища №4 за робітничими професіями:
- технік з ремонту автотранспортних засобів
Навчання в середньому професійно-технічному училищі №7 триває п'ять років.
Навчання в Індустріальній загальноосвітній школі №7 триває три роки.
Навчання в Індустріальній загальноосвітній школі №4 триває два роки.
Під час навчання учні складають професійні іспити.
Учень може отримати професійно-технічний диплом.
Після закінчення технікуму учень може скласти іспит на атестат зрілості.
Вирішення питань
Студентський секретаріат приймає заявки, запити та листи про зацікавленість з понеділка по п'ятницю: 7.30 -15.30.
Студентський секретаріат надає детальну інформацію про порядок розгляду справ.
Кореспонденція може бути доставлена особисто, поштою або електронною поштою.
Іспити
Школа уповноважена проводити теоретичні та практичні іспити для отримання наступних кваліфікацій:
ELM.03, ELM.06, MOT.01, MOT.02, MOT.03, MOT.05, MOT.06, TDR.01, TDR.02
Центр підготовки водіїв
Для задоволення потреб учнів, які навчаються за професіями, що проводяться в училищі, діє Центр навчання водінню на категорії B, C, C+E
Контакти телефони:
42 6512462 - головний офіс
42 6515476 - кабінет директора
42 6512817 - Limanowskiego 124A
42 6513027 - секретаріат Школи-семінару
42 6513027 - Станція технічного огляду транспортних засобів
надіслати на електронну пошту секретаріату школи: kontakt@zss.elodz.edu.pl.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)