Інформація про освіту іноземців у польській системі освіти.

Умови навчання для іноземців у польських школах закладені в ст. 94а Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти (Журнал законів 2015 року, стаття 2156 з поправками) та положення Міністра Національної Освіти про освіту осіб, які не є громадянами Польщі та осіб які є громадянами Польщі, котрі отримували освіту в школах освітніх систем інших країн (Журнал законів 2016 року, пункт 1453).

 

Іноземці користуються з науки і догляду у всіх типах публічних дошкільних закладів і шкіл до закінчення 18 років або закінчення середньої школи на умовах, що стосуються польських громадян.

 

Натомість з науки в публічних школах для дорослих, публічних ліцейних школах, публічних артистичних школах, публічних представництвах і публічних колегіях працівників суспільних служб або з безперервного навчання у формі кваліфікаційних професійних курсів отримують на умовах, що стосуються польських громадян:

 1. Громадяни інших 27 держав-членів Європейського Союзу, держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - учасників Угоди про Європейський економічний простір (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та Швейцарської Конфедерації, а також члени їхніх сімей, які мають право проживання або право постійного проживання ;
 2. Особи польського походження в розумінні положень про репатріацію;
 3. Особи, котрим на території Польської Республіки було надано:
  1. Дозвіл на постійне проживання;
  2. Додатковий захист або додатковий захист був наданий членам їхніх сімей;
  3. Згода на толерантне перебування;
  4. Згода на перебування з гуманітарних міркувань їм або членам їх сімей;
  5. Тимчасову охорону;
  6. Дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського союзу;
  7. Тимчасовий вид на проживання у зв'язку з обставиною, зазначеною в ст. 127, ст. 159 п. 1, ст. 176 або ст. 186 сек. 1 пункт 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців (Журнал законів, № 1650);
 4. Особи, які отримали статус біженця або члени їхніх сімей;
 5. Члени сімей осіб, що клопочуться, про надання статусу емігранта;
 6. Особи, які мають дійсну Карту поляка;
 7. Особи, для яких таке повноваження виникає з міжнародних угод;
 8. Особи, які мають посвідку на проживання з посиланням на "доступ на ринок праці", шенгенську візу або національну візу, видану з метою виконання робіт на території Республіки Польща;
 9. Стипендіати, які отримують стипендії від Міністра національної освіти, керівного органу або керівника школи.

У світлі ст. 94а 3 пункту закону, решта іноземців можуть навчатися в загальноосвітніх школах для дорослих, державних вищих навчальних закладів, громадських художніх шкіл, державних установ та громадських коледжів соціальних працівників, а також продовжувати навчання у формі кваліфікаційних професійних курсів на умовах оплати.

Сума комісії та способу оплати, включаючи очікувані витрати на навчання та можливість повного або часткового звільнення від цього платежу, встановлюються шкільним органом влади.

Іноземці зараховуються до шкіл на підставі документів, не потребуючи їх нострифікації. Винятки становлять ліцейні школи, де для зарахування є необхідне володіння середньою освітою. Зарубіжна атестація середньої освіти може бути визнана в Польщі за законом або рішенням куратора освіти. Детальна інформація доступна на сайті (англійська версія).

Керівник державної школи може кваліфікувати студента з-за кордону до відповідного класу або семестру з урахуванням віку студента, думки батька або студента, якщо особа є повнолітньою.

Органи державної влади можуть створювати підготовчі підрозділи для студентів, які приїжджають з-за кордону. Впровадження цієї нової організаційної форми має на меті допомогти освіті людей, які отримали освіту в школах, які працюють у зарубіжних системах освіти.

 

Іноземці, які піддаються вимогам обов'язкового навчання або навчання, які не володіють польською мовою або не знайомі з польською мовою, мають право на додаткове безкоштовне навчання польської мови у вигляді додаткових курсів польської мови. Додаткове навчання польської мови організовується муніципалітетом, що відповідає місцю проживання іноземця. Додаткові мовні заняття для іноземців організовуються настільки, наскільки потрібно студентам. Організація додаткового навчання польської мови визначаються в Положенні міністра народної освіти від 9 вересня 2016 року про освіту осіб, які не є польськими громадянами і особами, які є громадянами Польщі, які отримали освіту в школах, що функціонують в системах освіти інших країн. Іноземці також можуть скористатися додатковими заняттями для вирівняння знання на певний предмет протягом 12 місяців.

 

Загальний розмір додаткових польських мовних уроків та занять для вирівняння знання не може перевищувати 5 годин на тиждень.

Ресурси, необхідні для реалізації описаних вище рішень, покриваються грантом на освіту. У випадку додаткових польських мовних уроків додаткові ресурси плануються шляхом підвищення кількості учнів, що використовують ці заняття. Базова сума на одного учня (яка використовується для обчислення суми субсидій для окремих органів місцевого самоврядування) вище на 150% (Постанова Міністра народної освіти про розподіл навчальної частини загальної суми субсидій для підрозділів територіального самоврядування до 2016 року).

Учні, які підлягають шкільному обов'язку або обов'язку науки, які не володіють польською мовою або знають її на рівні недостатньому для науки, мають право на допомогу, надану носієм мови країни, який працевлаштований директором школи у якості допомоги вчителю на термін не довше 12 місяців.

Для іноземців, які підлягають шкільному обов'язку, в випадку, якщо дипломатичне або консульське відділення своєї країни походження знаходиться в Польщі або культурно-освітня асоціація певної національності можуть організувати в школі, за погодженням директора школи та за згодою керівного органу, науку язика і культури країни походження.

Полегшення для осіб, що не є польськими громадянами, які  приступають до зовнішніх іспитів від 2015/2016 навчального року.

Учень або випускник, якому обмежене знання польської мови утруднює розуміння читаного тексту, може вступити до:

 • першої частини або другої частини гімназичного іспиту - в умовах і формі пристосованих до його освітніх потреб також психофізичних можливостей, на підставі позитивного рішення педагогічної ради;
 • випускного іспиту - за винятком випускного іспиту з польської мови, а також сучасної іноземної мови - в умовах пристосованих до його потреб і психофізичних можливостей, на підставі позитивного рішення педагогічної ради.

Пристосування форми критерію і гімназичного іспиту полягає в підготовці особливих екзаменаційних білетів, пристосованих до потреб учня, якому обмежене знання польської мови утруднює розуміння читаного тексту.