Od listopada bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego na odnowionej i doposażonej w nowoczesny sprzęt siłowni. Zakup urządzeń sportowych był możliwy dzięki przekazaniu szkole środków finansowych przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum za co Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują.