Nakładem Domu Wydawniczego Księży Młyn ukazała się publikacja pt.: „Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL-u” autorstwa Bartosza Stępnia. Jest to bogato ilustrowana książka prezentująca mozaiki, płaskorzeźby ceramiczne oraz sgraffito znajdujące się w gmachach użyteczności publicznej. Wśród wymienionych instytucji znalazła się nasza szkoła i mozaika umieszczona w głównym korytarzu szkoły przedstawiająca piastowskiego orła. Autor wspomina także o drugiej mozaice znajdującej się na ścianie szkolnej klatki schodowej przedstawiającej dwa zabytkowe samochody oraz podaje najważniejsze momenty w historii technikum samochodowego.