Festiwal Zawodów Technicznych

                11 lutego Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się druga edycja Festiwalu Zawodów Technicznych zorganizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem wydarzenia było stworzenie możliwości uczniom 8 klas szkół podstawowych, stających przed wyborem ścieżki edukacyjnej, poznania oferty łódzkich szkół zawodowych. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiła także nasza szkoła. Stoisko Zespołu Szkół Samochodowych cieszyło się dużym zainteresowaniem, ósmoklasiści dopytywali o kierunki kształcenia i przebieg edukacji w „samochodówce”.