W dniu 23 kwietnia 2015 r. klasa 2a pod opieką p. p. prof. Oli Lipy i Izy Łyszkiewicz w ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zwiedzali łódzką elektrrociepłownię EC2.