16 grudnia 2014 r. naszą szkołę odwiedziła  wraz z opiekunem grupa  uczniów III klasy z  Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.  Goście zostali przez pana dyrektora A. Łazińskiego zapoznani z warunkami nauki w naszej szkole  i zawodami w których kształcimy. Zapraszamy kandydatów do naszej szkoły do odwiedzania w   zorganizowanych wycieczkach po uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.