Kadra Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wzięła udział w mobilności w Liverpoolu w ramach projektu "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”.

Projekt pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training and Development Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w mobilności szkoleniowej w Liverpoolu (Wielka Brytania) okresie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.  Mobilność kadry koncentrowała się na wzmacnianiu kompetencji w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocował  nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

 

Zwiedzanie toru doświadczalnego fabryki Land Rover'a w Liverpool w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne wśród nauczycieli. W dniu 29 stycznia 2018 r. tor swoją obecnością zaszczyciła ponad dwudziestooosobowa grupa wykładowców przedmiotów zawodowych ze szkoły samochodowej z Polski, widocznych w tle ujęć z wycieczki oprowadzanej przez przewodników, ekspertów pracujących w fabryce. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i słuchawki z mikrofonami, i zajęli się egzaminowaniem wiedzy fachowców fabryki. Armia robotów, którą można spotkać po drodze, zawsze potrafi sprostać wymaganiom zwiedzających.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

9 maja 2017 r. o godzinie 5:20 wyruszyliśmy sprzed naszej szkoły do dalekiej Grecji w celu realizacji praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+. Jest to kolejna edycja cyklicznych wyjazdów zagranicznych uczniów naszej szkoły.

corrupt image `/autoinstalator/joomla/images/photo/Projekty/Unijne/Grecja_2017/19_meteory .gif' @ error/gif.c/ReadGIFImage/1386

Pan Prof. Przemysław Kubiak należący do grona pedagogów naszej szkoły brał udział w rajdzie pojazdów napędzanych energią słońca odbywający się w Australii.  Udział został zorganizowany przez podopiecznych pana profesora - studentów z Politechniki Łódzkiej.  Pojazd nosi nazwę Orzeł 1. W pierwszym dniu zawodów drużyna uplasowała się na 5 miejscu. Było to drugie miejsce wśród drużyn z Europy. W drugim dniu drużyna zajmowała 7 miejsce, w trzecim ostatnie 11, w piątym wróciła na 7. W siódmym dniu drużyna znowu odrobiła straty i awansowała na 6 miejsce.

Powyższa klasyfikacja nie uwzględniała punktów karnych. Przeciętna prędkość polskiego bolidu utrzymywała się na poziomie 36 km/godz podczas gdy najlepsi (Japończycy, Holendrzy i Niemcy) jechali z prędkością 42-43 km/godz (na początku było to nawet 98 km/godz). 

Przypomnijmy, że w zawodach pojazdy były sklasyfikowane w trzech klasach:
Wyczynowej (Challenger) - 4 koła, jednoosobowy, jeden etap dziennie, jazda tylko solarna
Krążowników (Cruiser) - 4 koła, kierowca + pasażer, jeden etap, możliwe doładowywanie w nocy
Podróżnej (Adventurer) - 3 koła, jednoosobowy, dwa etapy, nie spełniają wymagań innych klas

Po podliczeniu w końcowej klasyfikacji drużyna Eagle One zajęła 6 miejsce w klasie Cruiser. Był to też najlepszy rezultat wśród debiutantów. Jak na ich pierwszy raz jest to bardzo dobry wynik.

Gratulujemy !!!

W dniach 27 czerwca – 12 lipca grupa 28 uczniów i 4 nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w wakacyjno – edukacyjnym  wyjeździe do Portugalii.  Było to efektem projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do rozwoju szkolnictwa zawodowego” przygotowanego w ramach programu Erazmus+ we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem „Mobility Friends” mającym swą główną siedzibę w portugalskim Barcelos.