W dniu 25 października 2018r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Naszym przedstawicielem do Zgromadzenia Elektorskiego był Bartosz Jaworski z klasy 3d. Natomiast radnymi w MRM na lata 2018-2020 zostali: Damian Milczarek i Krystian Drelich - obaj z klasy 2a. W dniu 6 listopada 2018r. złożyli oni ślubowanie w Urzędzie Miasta Łodzi.