Święty Stanisław Kostka jest głównym patronem dzieci i młodzieży w Polsce.  18 września 2017 r.  abp Marek Marczak przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci św. Stanisława Kostki, głównego patrona łódzkiej katedry. W uroczystości wzięły udział asysty parafialne, uczniowie i poczty sztandarowe z łódzkich szkół m.in. nasz poczet w składzie uczniów z klasy III cm pod opieką p. prof. Grzegorza Tosika.