W dniu 19 marca 2019 w Muzeum Miasta Łodzi miała miejsce Gala Finałowa VII edycji konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2018” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Kolejny raz łódzkie szkoły mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w różnorodnych działaniach edukacyjnych.

Statuetką ŁÓDZKICH ŁABĘDZI uhonorowana została firma wspierająca naszą Szkołę w kształceniu zawodowym branży lakierniczej – Glob Color.

Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy właścicielowi Glob Color Panu Jarosławowi Niewiadomskiemu oraz dyrektorowi Panu Piotrowi Lauk i jego Współpracownikom za dotychczasową, bardzo ważną dla społeczności szkolnej współpracę.

W dniu 25 października 2018r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Naszym przedstawicielem do Zgromadzenia Elektorskiego był Bartosz Jaworski z klasy 3d. Natomiast radnymi w MRM na lata 2018-2020 zostali: Damian Milczarek i Krystian Drelich - obaj z klasy 2a. W dniu 6 listopada 2018r. złożyli oni ślubowanie w Urzędzie Miasta Łodzi.

11 listopada 2017 r. w uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości w Łódzkiej Katedrze wraz z uczniami klasy 3 d którzy tworzyli poczet sztandarowy brała udział p. prof. Joanna Grzelewska.

Sztandar na 11 Listopada 2017

Święty Stanisław Kostka jest głównym patronem dzieci i młodzieży w Polsce.  18 września 2017 r.  abp Marek Marczak przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci św. Stanisława Kostki, głównego patrona łódzkiej katedry. W uroczystości wzięły udział asysty parafialne, uczniowie i poczty sztandarowe z łódzkich szkół m.in. nasz poczet w składzie uczniów z klasy III cm pod opieką p. prof. Grzegorza Tosika.

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uroczystość była szczególnie ważna dla naszej szkoły ponieważ Pan Dyrektor Andrzej Żelasko został uhonorowany Złotym Certyfikatem Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. Tytuł ten poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówką oświatową i innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej.
W kategorii Promotor Rozwoju Edukacji stosowne certyfikaty otrzymali: p. prof. Izabela Łyszkiewicz i p. prof. Artur Jabłoński. Jest to tytuł nadawany nauczycielom działającym odważnie i twórczo, których praca mobilizuje całe środowisko.

3 maja 2017 r. uczniowie klasy 3m wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego p. prof. Joanną Grzelewską uczestniczyli we Mszy Świętej i obchodach z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Archikatedrze Diecezji Łódzkiej.

Łódzkie Łabędzie dla wspierających edukację

Już po raz piąty łódzkie szkoły mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy zechcieli je wesprzeć w codziennej pracy edukacyjnej. Umożliwiła to kolejna edycja konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyłonił on „Pracodawcę Kreującego i Wspierającego Edukację 2016”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 16 marca, podczas uroczystej Gali Finałowej w Muzeum Miasta Łodzi.

Konkursowe nominacje uzyskały 23 firmy i instytucje: w tym Komenda Wojewódzka Policji współpracująca z Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi.

Kurator oświaty spotkał się we wtorek 22 listopada 2016 r. z dyrektorami szkół wyróżnionych podczas Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Kryteriami nominacji były: wprowadzenie innowacji pedagogicznych oraz sposób organizacji kształcenia zawodowego. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi oraz Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu to placówki wyróżniające się na edukacyjnej mapie województwa łódzkiego. Stosują innowacyjne metody kształcenia i wychowania, mają świetnie wyposażone pracownie oraz współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami umożliwiając uczniom doskonalenie kwalifikacji w zawodach gwarantujących znalezienie pracy. Ich wyniki zostały dostrzeżone przez organizatorów Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Kielcach. 

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, który uczestniczył w październikowym wydarzeniu, spotkał się we wtorek z dyrektorami uhonorowanych szkół. Wspólnie z panią wicekurator Elżbietą Ratyńską pogratulował im sukcesu oraz wręczył dyplomy i nagrody. 

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi może pochwalić się nowoczesnymi warsztatami szkolnymi oraz ścisłą współpracą ze znanymi firmami branży motoryzacyjnej. W szkole w formie eksperymentu pedagogicznego realizowane jest także kształcenie w zawodach technik mechatronik pojazdów samochodowych oraz technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych. 

11 listopada 2016 r. w Łódzkiej Katedrze pod wezwaniem św Stanisława Kostki odbyła się uroczysta msza święta w intencji obchodów Święta Niepoodległości.

Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego w obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe w tym nasz reprezentowany przez uczniów z klasy III m po opieką pani profesor Joanny Grzelewskiej.

Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

11 listopada br w Bazylice Archikatedralnej odbyła się uroczysta msza święta z okazji obchodów 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w uroczystości wzięli uczniowie z klas 2m i 4m naszej szkoły w składzie pocztu sztandarowego pod opieką p. prof. Tomasza Wiśkowskiego. Podczas uroczystości nad grobem nieznanego żołnierza nasza delegacja złożyła wieniec kwiatów.

19 pażdziernika odbyły się obchody Łódzkiego Pażdziernika Legionowego" w których brała udział reprezentacja uczniów naszego zespołu szkół. Na uroczystości złożyły się:
- apel przed dawnymi koszarami Legionów - obecną siedzibą Urzędu Skarbowego Łódź Polesie
- przemarsz ul. 6 Sierpnia przed gmach Oddziału Okregowego NBP
- apel przed ówczesną siedzibą pierwszej w dziejach Łodzi polskiej władzy administracyjnej szczebla powiatowego -               Komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej, obecnie Oddziałem Okręgowym NBP na ul. Kościuszki 14
- przemarsz ul. 6 Sierpnia Piotrkowską Nawrot i Sienkiewicza przed budynek III LO im T. Kościuszki
- apel przed ówczesną siedzibą legionowej Komendy Wojsk Polskich, obecnie III LO
- przemarsz ul. Sienkiewicza, Traugutta, na skwer im. Związku Strzeleckiego "Strzelec"
- apel przed pomnikiem Józefa Piłsukdskiego

Podczas apeli na poszczególnych stacjach odbyły się gawędy historyczne, wystąpienia gości, składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi i przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

W imieniu naszej szkoły sztandar dumnie prezentował poczet uczniów z klasy IIIa pod opieką pana profesora Mariana Harapińskiego.

Dzień Edukacji Narodowej to  okazja do wyróżnienia zasłużonych nauczycieli  nagrodami pieniężnymi oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Corocznie, 15-16 października są one wręczane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta  Łodzi.
Do takich odznaczeń należą Krzyże Zasługi. To nagroda dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla państwa i obywateli, dokonały czynów wykraczających poza zakres ich zwykłych obowiązków. Krzyże Zasługi mogą być nadane także za ofiarną działalność publiczną i niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Dzieli się je na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.  

Inną kategorią odznaczeń są Medale za Długoletnią Służbę. Przyznaje się je za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Te także dzieli się na trzy stopnie: złoty (30 lat pracy), srebrny (20 lat pracy) i brązowy (10 lat pracy).
Jest jeszcze Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nadaje się go za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Odznaczenia państwowe i resortowe nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.

Miło nam poinformować, że i nasi nauczyciele i pracownicy szkoły znaleźli się w gronie odznaczonych osób:

Pan  Dyrektor Andrzej Żelasko - Nagroda Kuratora Oświaty m. Łodzi i Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pani  Ewa Sapińska -  Złoty  Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Józef Bogdan - Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marian Mucha- Złoty  Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gratulujemy  wszystkim odznaczonym i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą!

 

W ramach obchodów 71 rocznicy likwidacji Litzmanstadt Getto 28 sierpnia 2015 r. odbyły się uroczystości religijne i marsz pamięci w którym udział wzięli ambasadorowie, posłowie, duchowni różnych wyznań, harcerze i młodzież szkolna m.in. poczet sztandarowy z naszej szkoły w składzie:
Mateusz Piątek z IVm
Kamil Żaczek z IIm
Michał Struś z IIa
w asyście opiekuna samorządu szkolnego prof. Joanny Grzelewskiej
 

 
 

W niedzielę obchodzono uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja  z udziałem parlamentarzystów oraz władz Łodzi i regionu . Poprzedziła je  msza święta, celebrowana w archikatedrze przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i Grobem Nieznanego Żołnierza. Odczytano również apel poległych, a ul. Piotrkowską przemaszerowały kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, straży pożarnej i łódzkiej straży miejskiej. Odbyła się również uroczysta zmiana warty pod symbolicznym nagrobkiem żołnierzy poległych w walkach za Ojczyznę. Poczet sztandarowy naszej szkoły złożony z uczniów klasy III m w składzie A.Pałysa, M.Piątek, R,Kapera i M.Krysztofiak pod opieką p.prof W. Borkowskiego również wziął udział w obchodach tej uroczystości.

W tym roku 23 kwietnia wręczono nagrody „Łódzkie Łabędzie” w ramach konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2014” tym pracodawcom, którzy najlepiej i najskuteczniej współpracują z miejskimi placówkami oświatowymi. Podczas uroczystej gali zorganizowanej w Muzeum Miasta Łodzi statuetki wręczał wiceprezydent Tomasz Trela.

Związek Legionistów Polskich i ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związek Strzelecki Oddział Łódź i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 19 marca 2015 r. na Skwerze Związku Strzeleckiego - "Strzelec" przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego stawili się do apelu - wspomnienia o wodzach Polski: Józefie Piłsudskim, Edwardzie Rydzu-Śmigłym i Kazimierzu Sosnkowskim. Uroczystość była objęta honorowym patronatem prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Po krótkiej opowieści o wodzach złożono kwiaty u stóp pomnika. W uroczystości brały również udział poczty sztandarowe instucji podległych UMŁ w tym reprezentacja naszej szkoły złożona z uczniów klasy IVm pod opieką p. prof. Aleksandry Lipy.

 

Główne uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w Łodzi odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu katedralnym. Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Łodzi rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny. W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły złożony z  uczniów z klasy IIIm pod opieką p. prof M. Czechowicza.

 

Ekumeniczny charakter miała uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pomordowanym na dawnym poligonie wojskowym Brus. Wzięły w niej udział władze miasta i województwa, przedstawiciele policji, wojska i prokuratury, kombatanci i młodzież, m. in. poczet sztandarowy naszej szkoły złozony z uczniów z klasy IIIm pod opieką p.prof. M. Leszki, a modlitwy za ofiary totalitarnych systemów - hitlerowskiego i komunistycznego poprowadzili duchowni czterech Kościołów: katolickiego ks. Tadeusz Weber, prawosławnego ks. Eugeniusz Fiodorczuk, protestanckiego ks. Michał Makuła i gminy żydowskiej Symcha Keller.

Dzień Edukacji Narodowej to  okazja do wyróżnienia zasłużonych nauczycieli  nagrodami pieniężnymi oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Corocznie, 15-16 października są one wręczane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta  Łodzi.
Do takich odznaczeń należą Krzyże Zasługi. To nagroda dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla państwa i obywateli, dokonały czynów wykraczających poza zakres ich zwykłych obowiązków. Krzyże Zasługi mogą być nadane także za ofiarną działalność publiczną i niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Dzieli się je na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.  

Inną kategorią odznaczeń są Medale za Długoletnią Służbę. Przyznaje się je za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Te także dzieli się na trzy stopnie: złoty (30 lat pracy), srebrny (20 lat pracy ) i brązowy (10 lat pracy).
Jest jeszcze Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nadaje się go za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Odznaczenia państwowe i resortowe nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.

Miło nam poinformować, że i nasi nauczyciele i pracownicy szkoły znaleźli się w gronie odznaczonych osób:

Pani  Dyrektor Małgorzata Rybińska -Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pani  Małgorzata Leszka -  Srebrny  Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pani  Wiesława Marosik - Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Dyrektor Andrzej Łaziński- Złoty  Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Jan Kaźmierczak- Złoty  Medal za Długoletnią Służbę nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pani  Dyrektor Małgorzata Rybińska-Nagroda Kuratora Oświaty w Łodzi

Pan Andrzej Jędrzejczak-  Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi.

Gratulujemy  wszystkim odznaczonym i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą!

Święty Stanisław Kostka jest głównym patronem dzieci i młodzieży w Polsce. 
18 września abp Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci św. Stanisława Kostki, głównego patrona łódzkiej katedry.
W uroczystości wzięły udział asysty parafialne, uczniowie i poczty sztandarowe z łódzkich szkół m.in. nasz poczet w składzie uczniów z klasy II m pod opieką p. prof. Izy Łyszkiewicz.

W niedzielę obchodzono uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja  z udziałem parlamentarzystów oraz władz Łodzi i regionu . Poprzedziła je  msza święta, celebrowana w archikatedrze przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i Grobem Nieznanego Żołnierza. Odczytano również apel poległych, a ul. Piotrkowską przemaszerowały kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, straży pożarnej i łódzkiej straży miejskiej. Odbyła się również uroczysta zmiana warty pod symbolicznym nagrobkiem żołnierzy poległych w walkach za Ojczyznę. Nasza szkoła wzięła udział w obchodach tej uroczystości.

Uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi bawili się w sobotę 18 stycznia 2014 r. na Balu maturalnym. Swoją studniówkę zorganizowali w restauracji Belweder w Konstantynowie Łódzkim. Każdy bal studniówkowy rozpoczyna uroczysty Polonez, nasz też był  WSPANIAŁY,  a potem uczniowie i nauczyciele bawili się do samego rana.

Link do strony naszemiasto.pl

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/studniowka-2014-lodz-bal-uczniow-zsp-nr-7-w-lodzi-zdjecia,2134875,7971541,t,id,zid.html#galeria