8 stycznia 2019 r. w ramach nagrody za uzyskanie tytułu „Samochodowej Szkoły Roku 2018” odbywało się szkolenie na temat: „Techniki hybrydowej w pojazdach samochodowych” . Szkolenie przeprowadził przedstawiciel ośrodka szkoleniowego Magneti-
Marelli. Szkolenie w części teoretycznej dotyczyło budowy i zasady działania pojazdów o napędzie hybrydowym, natomiast w części praktycznej uczniowie i nauczyciele dokonywali pomiarów, demontażu i montażu zespołów pojazdu hybrydowego m.in. akumulatora
trakcyjnego, przekładni systemu hybrydowego. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy III d i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowne instrukcje.