Z prowadzonych w Łodzi analiz i badań wynika, iż do szkół o profilu zawodowym w ostatnich latach trafiło jedynie 35% uczniów gimnazjów, natomiast blisko 65% do szkół ogólnokształcących Jednocześnie z danych płynących z rynku pracy od pracodawców dowiedzieć się można, iż pracodawcy napotykają największe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym w takich branżach jak handel, spożywczej, samochodowej. Wiąże się to z rosnącym niedoborem pracowników na łódzkim rynku pracy, co może prowadzić do obniżenia jego konkurencyjności. Dlatego Leute Zentrum we współpracy z Miastem Łódź, w celu odpowiedzenia na zapotrzebowanie rynku względem dostarczenia niezbędnej kadry w zawodach w których rośnie najszybciej zapotrzebowanie oraz wsparcia kształcenia zawodowego w Łodzi realizuje projekt unijny pn. „Kształcenie zawodowe szansa na pewną pracę- program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi”. 

Projekt realizowany jest w okresie 02.09.2013-30.06.2015 roku i objętych nim będzie 100 uczniów klas I i II w wieku 16-17 lat.

 

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROJKEKCIE

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI

 

DZIAŁANIA

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 

1. Zajęcia pozalekcyjne z następującej tematyki: 

  • Język obcy zawodowy (150h) -  uczniowie/-ce poznają techniczny język obcy związany z nauczanym zawodem, a także nauczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne w j. obcym, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.
  • Kompetencje miękkie z doradcą zawodowym (60h) - zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego. Podczas nich przeprowadzone będą testy predyspozycji, uczniowie nauczą się pracy w grupie, zachowań na rozmowie rek., zarządzania własnym czasem, zachowań w miejscu pacy itp. 
  • Zajęcia zawodowe lub praktyki (60h) - celem działania jest praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej na zajęciach z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych w naturalnych warunkach pracy.

 

2. Wyjazdy studyjne do zakładów pracy i innych miejsc związanych z nauczanymi zawodami. Wyjazdy będą połączone z ciekawymi warsztatami tematycznymi prowadzonymi przez praktyków rekrutujących się z danego środowiska pracy i wzbogacone będą o uzyskanie certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych. 

 

3. Indywidualne spotkania z psychologiem lub doradcą zawodowym, które pozwolą na stworzenie indywidualnych planów kariery Uczestnika, odkryć predyspozycje zawodowe, dokonać analizy SWOT Uczestnika i pomogą w rozwoju osobistym. 

 

4. Warsztaty tematyczne z zakresu dostosowanego do oczekiwań i potrzeb Uczestników tj. prowadzenie firmy, marketing firmy, praca w grupie, autoprezentacja. Zajęcia prowadzone prze ekspertów zewnętrznych z danej dziedziny.