PROJEKT "AUTO UNIA - KU NOWOCZESNYM SZKOŁOM ZAWODOWYM" 

Zasady uczestnictwa i rekrutacji uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych nr 7 w Łodzi: (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy) w Projekcie pt. „Auto Unia - ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, określa regulamin:

regulamin uczestnictwa

Celem głównym Projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności
procesu kształcenia w ZSP nr 7 poprzez uszczegółowienie
programów rozwojowych, koncepcji oddziaływań
dydaktyczno.– wychowawczych w oparciu o adaptację
rozwiązań niemieckich do 31.10.2015 r. 

Plakat projektu:

Grafik ogólny ZSP 7

http://www.akn.pl/akademia-projektow-ue