Projekt "Akademia kierowcy dla ZSP 7 w Łodzi"  Proponowany czas realizacji projektu:  2011-2013 rok

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Co Ci da udział w projekcie ?

  1. Prawo jazdy kat. C
  2. Pełną kwalifikację wstępną dla kierowców samochodów ciężarowych.
  3. Kurs języka obcego używanego w transporcie, spedycji, logistyce.
  4. Umiejętności poruszania się na rynku pracy - pisania CV, aplikowania na ogłoszenia o pracę, autoprezentacja, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i projektu znajdziesz na stronie internetowej www.przewoznicy.lodz.pl