Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności - więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cele projektu
 3. Efekty projektu
 4. Rekrutacja
 5. Rozkład zajęć
 6. Zadanie 1
 7. Zadanie 2
 8. Zadanie 3
 9. Zadanie 4
 10. Zadanie 5
 11. Zadanie 6
 12. Zadanie 7
 13. Zadanie 8
 14. Zadanie 9
 15. Zadanie 10

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności-więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2018r do 31.08.2020r.

Koszty projektu: 1 272 969,10 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 127 296,91 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 145 672,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 108 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji 11 n-li (11M) kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN; nabywania uprawnień SEP; spawania MAG; kwalifikacji wstępnej; prawa jazdy kat. C; badania układu ABS/ASR i zasilania silnika w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Efekty, rezultaty realizacji projektu:

 • podwyższenie poziomu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami (nauczyciele i uczniowie),
 • usystematyzowanie posiadanych umiejętności i ukierunkowanie ich na rozwój ścieżki zawodowej zgodnej z posiadanymi zasobami edukacyjnymi i wymaganiami rynku pracy (uczniowie),
 • uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy i zwiększających szansę na zatrudnienie szczególnie w renomowanych firmach branży motoryzacyjnej i transportowej – uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza MAG, kwalifikacja wstępna, prawo jazdy kat. C, (uczniowie),
 • pozyskanie nowoczesnego wyposażenia w miejsce już zużytego i przestarzałego technicznie – wyposażenia pracowni informatycznej i rysunku technicznego w nowoczesny sprzęt komputerowy, wyposażenia szkoły nauki jazdy w nowe pojazdy do nauki jazdy, wyposażenie pracowni samochodowych w sprzęt komputerowy i diagnostyczny (uczniowie i nauczyciele),
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie procesu kształcenia zawodowego (uczniowie).

Termin zakończenia rekrutacji do pierwszej transzy do projektu 28.09.2018 r.
Rekrutacja obejmuje:
1. Do zadania 1 i zadania 3 – 9 uczestników
2. Do zadania 1 i zadania 4 – 10 uczestników
3. Do zadania 6 i zadania 7 – 28 uczestników
4. Do zadania 2 – 10 uczestników
5. Do zadania 1 – 1 uczestnik
6. Do zadania 3 – 3 uczestników
7. Do zadania 10 – 11 nauczycieli.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Wykaz zadań projektu II edycja 2019/2020

Zadanie 1 - SEP
Zadanie 2 - MAG
Zadanie 3 - układy ABS
Zadanie 4 - diagnostyka sieci CAN
Zadanie 5 - doradztwo zawodowe
Zadanie 6, 7 – kat. C

Możliwe zestawy zadań:

zadanie 1 i 3
zadanie 1 i 4
zadanie 5 +1 +3
zadanie 5 +1 +4
zadanie 5 +1
zadanie 5 +2
zadanie 5 +3

Zad 2 Harmonogram zajęć - Spawanie od dnia 26.11.2019 do 19.02.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 2 Harmonogram zajęć - Spawanie od dnia 13.01.2020 do 24.01.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 1 Harmonogram zajęć - SEP od dnia 05.12.2019 do 21.01.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 3 Harmonogram zajęć - ABS od dnia 07.01.2020 do 31.03.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 2 Harmonogram zajęć - spawanie metodą MAG od dnia 29.11.2019 > pobierz plik.pdf

Zad 6 Harmonogram zajęć - KWALIFIKACJE WSTĘPNE > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram zajęć - zdobycie uprawnień kat. C > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - SIERPIEŃ > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - LIPIEC > pobierz plik.pdf


Zad 5 Harmonogram zajęć (Grzelewska) > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - CZERWIEC > pobierz plik.pdf

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, czerwiec > pobierz plik.pdf

Zadanie 5 - harmonogram czerwiec
03 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1h
03 czerwca 2019 r. godzina 14.00-15.00 (zajęcia indywidualne) – 1h
04 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1h
05 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
05 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
06 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
07 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
07 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
10 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
10 czerwca 2019 r. godzina 14.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 2 h
11 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
12 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
12 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
13 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
14 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
14 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
17 czerwca 2019 r. godzina 14.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 2 h
18 czerwca 2019 r. godzina 15.00-17.00 (zajęcia grupowe) – 2 h

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - MAJ > pobierz plik.pdf

Zad 6 Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej > pobierz plik.pdf

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe > pobierz plik .pdf

 

Zad 2 Kurs spawania metodą MAG > pobierz plik .pdf

 

  Plan zajęć  II grupa

„ BADANIA UKŁADU  ABS/ASR”    Pracownia samochodowa - Warsztaty
 

 6-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

13-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

20-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

27-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50 – zakończenie zajęć

 

 

STYCZEŃ 2018r.

 

 

 

Zad 3. Badanie układu zasilania silnika ZS EDC

Prowadzący: mgr inż.  Dariusz Adamczewski

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-18,00

3

14-01-2019

15,00-18,00

3

21-01-2019

15,00-18,00

3

23-01-2019

15,00-18,00

3

28-01-2019

15,00-18,00

3

30-01-2019

15,00-18,00

3

 

 

Zad 3. Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący: mgr inż.  Andrzej Łaziński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

03-01-2019

14,00-17,00

3

12-01-2019

09,00-15,00

6

17-01-2019

14,00-17,00

3

24-01-2019

14,00-17,00

3

31-01-2019

14,00-17,00

3

 

 

 

Zad 4 Wykonanie pomocy dydaktycznej - samochód do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN

Prowadzący: mgr Artur Jabłoński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-19,00

4

14-01-2019

15,00-19,00

4

21-01-2019

15,00-19,00

4

28-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

Prowadzący: mgr Andrzej Madziara

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

08-01-2019

15,00-19,00

4

15-01-2019

15,00-19,00

4

22-01-2019

15,00-19,00

4

29-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

 

 

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzący: mgr Joanna Grzelewska

 

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego uczestnikami:

 

 

Dzień

Czas pracy (od … - …)

Liczba godzin dydaktycznych

7-01-2019

13,40 – 15,40

2

8-01-2019

13,40 – 15,40

2

14-01-2019

13,40 – 15,40

2

15-01-2019

13,40 – 15,40

2

21-01-2019

13,40 – 15,40

2

24-01-2019

13,40 – 15,40

2

 

 

Zadanie 6: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez prowadzącego uczestnikami w Sali 211.

Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze

w godz. 14,45 – 20,00. (dotyczy miesiąca styczeń – luty 2019).

 

Wsparcie uczniów ZS/SAM (z kierunków technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych) w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs kwalifikacyjny SEP.

Szkolenie przez firmę zewnętrzną zakończone egzaminem przed Komisją SEP i wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Program i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 IV 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) wymaganych na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych przy obsłudze pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

 

Wsparcie uczniów ze wszystkich kierunków ze szczególnym uwzględnieniem technika naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs spawania (metodą MAG).

Kurs prowadzony przez firmę zewnętrzną. Program zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, w tym m.in.: zasady BHP, urządzenia spawalnicze, przygotowanie złączy do spawania, układanie spoiny pachwinowej.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja certyfikująca) - spawacz metodą MAG: wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodach blacharz pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych w zakresie badania układu ABS/ASR i zasilania silnika ZSEDC.

Program obejmuje m.in.: zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem Bosch KTS 570; przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych polegające na samodzielnym wykonaniu pomocy dydaktycznej w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN.

Program obejmuje przygotowanie projektu wykonania samochodu do diagnostyki elektryki i elektroniki pokładowej (systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN z oprogramowaniem diagnostycznym), zaplanowanie działań, montaż podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego, dostosowanie poszczególnych elementów i wykonanie zmian stosownie do projektu i przewidywanych efektów, prace blacharskie i lakiernicze.

Zakupione zostaną pomoce, części, urządzenia stanowiące elementy składowe tworzonego samochodu do diagnostyki.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe. Skierowane do 70 uczestników spośród biorących udział w projekcie, wyłonionych na podstawie testu kompetencyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Program to m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Spotkanie organizacyjne dla uczniów wytypowanych do zadania 6 (kurs kat. C) w dniu 14.11.2019 w sali 211 o godz. 15, koordynator Ireneusz Mielczarek

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków w zakresie zdobywania uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy: kwalifikacja wstępna rozszerzona.
Posiadanie kwalifikacji wstępnej jest warunkiem dopuszczenia do szkolenia i egzaminu kat. C.
Wymiar: 260h/grupę teorii + 16h/os. jazdy + 2h/osobę symulatora
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: charakterystykę układu przeniesienia napędu; sposoby działania urządzeń służących bezpieczeństwu; bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków (kontynuacja zadania 6) zakresie zdobywania uprawnień, zwiększających ich szanse na rynku pracy: prawo jazdy kat. C.
Wymiar zajęć: 20h/grupę teorii + 30h/osobę jazdy. Realizowane w roku szkolnym 2018/2019 w II edycjach po 14 uczestników.
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: umiejętność załadowania pojazdu, jazdę w warunkach specjalnych, przepisy regulujące przewóz towarów, uwarunkowania ekonomiczne dotyczące przewozu towarów, wypełnianie i prowadzenie dokumentacji.
Zakończone egzaminem i wydaniem prawa jazdy kat. C przez WORD.

Wyposażenie/doposażenie: zakup 2 samochodów do nauki jazdy kat. B, komputera przenośnego z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu do pracowni budowy i eksploatacji, 2 wózków narzędziowych z wyposażeniem do pracowni pojazdów samochodowych, komputera diagnostycznego z oprogramowaniem (FSA 760) do pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni rysunku technicznego (16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem).

Realizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami. 
Wszyscy uczniowie będący uczestnikami projektu wezmą udział w stażach/praktykach (w wymiarze 150h/ucznia) zorganizowanych we współpracy i u pracodawców, m.in.: T- Project Sp. z o.o., WAMAZ Truck Service, POLSAD Jacek Korczak, Moto Centrum, ASO Mercedes-Benz, PHPU Miratarans.
Termin: VII-VIII 2019 r. oraz VII-VIII 2020 r.
Organizacja staży/praktyk zawodowych odbywa się w oparciu o przygotowany program i podpisaną umowę z pracodawcami i uczniami.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli kształcących w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, kierowca/mechanik.
1. Szkolenie Auto CAD:20h, dla 4n-li. Program obejmuje m. in.: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie, tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej, zarządzanie cechami obiektów, obiekty tekstowe i ich style, wprowadzenie do wymiarowania, rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenie do wydruku.
2. Szkolenie z obsługi nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: 9 godzin dla 7 n-li, w ramach którego n-le nabędą kompetencje obsługi i efektywnego wykorzystania w zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć projektowych oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego.

next
prev