Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0095BC - Boisko dla wszystkich 

Prosimy o głosy!

Każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat, może głosować na dwa rodzaje zadań: ponadosiedlowe oraz osiedlowe (w jednym, wybranym osiedlu). Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Oznacza to, iż w obu rodzajach głosowania można wybrać łącznie do 10 zadań.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 00:00 w dniu 10 września
do godziny 24:00 w dniu 9 października 2016 r.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych rodzajach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sprawdzić na mapie Łodzi w jakim osiedlu znajduje się dany adres

0095BC - „Boisko dla wszystkich".
Lokalizacja: Nr działki B-29, 268/4.
Krótki opis zadania: Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i piłki siatkowej, przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.
Nazwa osiedla: Bałuty - Centrum
Kwota po weryfikacji: 996505,18 zł

Tak wygląda projekt boiska:

Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSS w Łodzi ul.F.Prożka 3/5.

Lokalizacja: j.w.

Opis: Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska do piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal. Budowa boiska do siatkówki plażowej i placu zabaw dla dzieci. Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.

Z obiektu sportowego będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy niezależnie od sytuacji społeczno-zawodowej, wieku czy płci.

Boisko będzie dostępne nieodpłatnie w godzinach 8-19.