Po raz drugi bierzemy udział w konkursie na najlepszy
projekt edukacyjny  w Polsce!

Nasz  projekt ma nr  00342

Głosuj na stronie : http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/1063.html

                                            Przez kliknięcie przycisku głosuj. Głos trzeba potwierdzić ze swojego konta e-mailowego.

                                              TWÓJ GŁOS JEST BEZCENNY  !!!

 

Zdobyliśmy certyfikat dobrze zaprojektowanej szkoły

List gratulacyjny od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Projekt pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu

o nowoczesne technologie informacyjne

Projekt realizowany w partnerstwie przez firmę  GroMar Sp. z o. o oraz Politechnikę Łódzką w ramach PriorytetuIII. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie trwał 2 lata (rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014)

Projekt „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada:

Projekt ,,E-matura z matematyki"

           Egzamin „e-matura z matematyki” jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć Internet opracowany i organizowany przez Politechnikę Łódzką.

 Projekt "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań

informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Rozwijaj swoje pasje - weź udział w bezpłatnych zajęciach informatycznych:

·         Konstrukowanie i programowanie robotów mobilnych

·         Tworzenie stron WWW i aplikacja internetowych

·         Grafika komputerowa i multimedia

·         Programowanie w językach wysokiego poziomu

·         Budowa i administrowanie sieciami komputerowymi