Po raz drugi bierzemy udział w konkursie na najlepszy
projekt edukacyjny  w Polsce!

Nasz  projekt ma nr  00342

Głosuj na stronie : http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/1063.html

                                            Przez kliknięcie przycisku głosuj. Głos trzeba potwierdzić ze swojego konta e-mailowego.

                                              TWÓJ GŁOS JEST BEZCENNY  !!!

 

Zdobyliśmy certyfikat dobrze zaprojektowanej szkoły

List gratulacyjny od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Projekt pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu

o nowoczesne technologie informacyjne

Projekt realizowany w partnerstwie przez firmę  GroMar Sp. z o. o oraz Politechnikę Łódzką w ramach PriorytetuIII. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie trwał 2 lata (rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014)

Projekt „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada:

Projekt ,,E-matura z matematyki"

           Egzamin „e-matura z matematyki” jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć Internet opracowany i organizowany przez Politechnikę Łódzką.

 Projekt "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań

informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Rozwijaj swoje pasje - weź udział w bezpłatnych zajęciach informatycznych:

·         Konstrukowanie i programowanie robotów mobilnych

·         Tworzenie stron WWW i aplikacja internetowych

·         Grafika komputerowa i multimedia

·         Programowanie w językach wysokiego poziomu

·         Budowa i administrowanie sieciami komputerowymi

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności - więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cele projektu
 3. Efekty projektu
 4. Rekrutacja
 5. Rozkład zajęć
 6. Zadanie 1
 7. Zadanie 2
 8. Zadanie 3
 9. Zadanie 4
 10. Zadanie 5
 11. Zadanie 6
 12. Zadanie 7
 13. Zadanie 8
 14. Zadanie 9
 15. Zadanie 10

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności-więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2018r do 31.08.2020r.

Koszty projektu: 1 272 969,10 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 127 296,91 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 145 672,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 108 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji 11 n-li (11M) kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN; nabywania uprawnień SEP; spawania MAG; kwalifikacji wstępnej; prawa jazdy kat. C; badania układu ABS/ASR i zasilania silnika w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Efekty, rezultaty realizacji projektu:

 • podwyższenie poziomu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami (nauczyciele i uczniowie),
 • usystematyzowanie posiadanych umiejętności i ukierunkowanie ich na rozwój ścieżki zawodowej zgodnej z posiadanymi zasobami edukacyjnymi i wymaganiami rynku pracy (uczniowie),
 • uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy i zwiększających szansę na zatrudnienie szczególnie w renomowanych firmach branży motoryzacyjnej i transportowej – uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza MAG, kwalifikacja wstępna, prawo jazdy kat. C, (uczniowie),
 • pozyskanie nowoczesnego wyposażenia w miejsce już zużytego i przestarzałego technicznie – wyposażenia pracowni informatycznej i rysunku technicznego w nowoczesny sprzęt komputerowy, wyposażenia szkoły nauki jazdy w nowe pojazdy do nauki jazdy, wyposażenie pracowni samochodowych w sprzęt komputerowy i diagnostyczny (uczniowie i nauczyciele),
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie procesu kształcenia zawodowego (uczniowie).

Termin zakończenia rekrutacji do pierwszej transzy do projektu 28.09.2018 r.
Rekrutacja obejmuje:
1. Do zadania 1 i zadania 3 – 9 uczestników
2. Do zadania 1 i zadania 4 – 10 uczestników
3. Do zadania 6 i zadania 7 – 28 uczestników
4. Do zadania 2 – 10 uczestników
5. Do zadania 1 – 1 uczestnik
6. Do zadania 3 – 3 uczestników
7. Do zadania 10 – 11 nauczycieli.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Wykaz zadań projektu II edycja 2019/2020

Zadanie 1 - SEP
Zadanie 2 - MAG
Zadanie 3 - układy ABS
Zadanie 4 - diagnostyka sieci CAN
Zadanie 5 - doradztwo zawodowe
Zadanie 6, 7 – kat. C

Możliwe zestawy zadań:

zadanie 1 i 3
zadanie 1 i 4
zadanie 5 +1 +3
zadanie 5 +1 +4
zadanie 5 +1
zadanie 5 +2
zadanie 5 +3

Zad 2 Harmonogram zajęć - Spawanie od dnia 26.11.2019 do 19.02.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 2 Harmonogram zajęć - Spawanie od dnia 13.01.2020 do 24.01.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 1 Harmonogram zajęć - SEP od dnia 05.12.2019 do 21.01.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 3 Harmonogram zajęć - ABS od dnia 07.01.2020 do 31.03.2020r > pobierz plik.pdf

Zad 2 Harmonogram zajęć - spawanie metodą MAG od dnia 29.11.2019 > pobierz plik.pdf

Zad 6 Harmonogram zajęć - KWALIFIKACJE WSTĘPNE > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram zajęć - zdobycie uprawnień kat. C > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - SIERPIEŃ > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - LIPIEC > pobierz plik.pdf


Zad 5 Harmonogram zajęć (Grzelewska) > pobierz plik.pdf

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - CZERWIEC > pobierz plik.pdf

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, czerwiec > pobierz plik.pdf

Zadanie 5 - harmonogram czerwiec
03 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1h
03 czerwca 2019 r. godzina 14.00-15.00 (zajęcia indywidualne) – 1h
04 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1h
05 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
05 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
06 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
07 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
07 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
10 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
10 czerwca 2019 r. godzina 14.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 2 h
11 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
12 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
12 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
13 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
14 czerwca 2019 r. godzina 07.10-08.10 (zajęcia indywidualne) – 1 h
14 czerwca 2019 r. godzina 15.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 1 h
17 czerwca 2019 r. godzina 14.00-16.00 (zajęcia indywidualne) – 2 h
18 czerwca 2019 r. godzina 15.00-17.00 (zajęcia grupowe) – 2 h

Zad 7 Harmonogram kursu kat C - MAJ > pobierz plik.pdf

Zad 6 Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej > pobierz plik.pdf

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe > pobierz plik .pdf

 

Zad 2 Kurs spawania metodą MAG > pobierz plik .pdf

 

  Plan zajęć  II grupa

„ BADANIA UKŁADU  ABS/ASR”    Pracownia samochodowa - Warsztaty
 

 6-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

13-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

20-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

27-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50 – zakończenie zajęć

 

 

STYCZEŃ 2018r.

 

 

 

Zad 3. Badanie układu zasilania silnika ZS EDC

Prowadzący: mgr inż.  Dariusz Adamczewski

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-18,00

3

14-01-2019

15,00-18,00

3

21-01-2019

15,00-18,00

3

23-01-2019

15,00-18,00

3

28-01-2019

15,00-18,00

3

30-01-2019

15,00-18,00

3

 

 

Zad 3. Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący: mgr inż.  Andrzej Łaziński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

03-01-2019

14,00-17,00

3

12-01-2019

09,00-15,00

6

17-01-2019

14,00-17,00

3

24-01-2019

14,00-17,00

3

31-01-2019

14,00-17,00

3

 

 

 

Zad 4 Wykonanie pomocy dydaktycznej - samochód do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN

Prowadzący: mgr Artur Jabłoński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-19,00

4

14-01-2019

15,00-19,00

4

21-01-2019

15,00-19,00

4

28-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

Prowadzący: mgr Andrzej Madziara

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

08-01-2019

15,00-19,00

4

15-01-2019

15,00-19,00

4

22-01-2019

15,00-19,00

4

29-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

 

 

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzący: mgr Joanna Grzelewska

 

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego uczestnikami:

 

 

Dzień

Czas pracy (od … - …)

Liczba godzin dydaktycznych

7-01-2019

13,40 – 15,40

2

8-01-2019

13,40 – 15,40

2

14-01-2019

13,40 – 15,40

2

15-01-2019

13,40 – 15,40

2

21-01-2019

13,40 – 15,40

2

24-01-2019

13,40 – 15,40

2

 

 

Zadanie 6: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez prowadzącego uczestnikami w Sali 211.

Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze

w godz. 14,45 – 20,00. (dotyczy miesiąca styczeń – luty 2019).

 

Wsparcie uczniów ZS/SAM (z kierunków technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych) w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs kwalifikacyjny SEP.

Szkolenie przez firmę zewnętrzną zakończone egzaminem przed Komisją SEP i wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Program i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 IV 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) wymaganych na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych przy obsłudze pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

 

Wsparcie uczniów ze wszystkich kierunków ze szczególnym uwzględnieniem technika naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs spawania (metodą MAG).

Kurs prowadzony przez firmę zewnętrzną. Program zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, w tym m.in.: zasady BHP, urządzenia spawalnicze, przygotowanie złączy do spawania, układanie spoiny pachwinowej.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja certyfikująca) - spawacz metodą MAG: wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodach blacharz pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych w zakresie badania układu ABS/ASR i zasilania silnika ZSEDC.

Program obejmuje m.in.: zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem Bosch KTS 570; przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych polegające na samodzielnym wykonaniu pomocy dydaktycznej w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN.

Program obejmuje przygotowanie projektu wykonania samochodu do diagnostyki elektryki i elektroniki pokładowej (systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN z oprogramowaniem diagnostycznym), zaplanowanie działań, montaż podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego, dostosowanie poszczególnych elementów i wykonanie zmian stosownie do projektu i przewidywanych efektów, prace blacharskie i lakiernicze.

Zakupione zostaną pomoce, części, urządzenia stanowiące elementy składowe tworzonego samochodu do diagnostyki.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe. Skierowane do 70 uczestników spośród biorących udział w projekcie, wyłonionych na podstawie testu kompetencyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Program to m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Spotkanie organizacyjne dla uczniów wytypowanych do zadania 6 (kurs kat. C) w dniu 14.11.2019 w sali 211 o godz. 15, koordynator Ireneusz Mielczarek

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków w zakresie zdobywania uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy: kwalifikacja wstępna rozszerzona.
Posiadanie kwalifikacji wstępnej jest warunkiem dopuszczenia do szkolenia i egzaminu kat. C.
Wymiar: 260h/grupę teorii + 16h/os. jazdy + 2h/osobę symulatora
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: charakterystykę układu przeniesienia napędu; sposoby działania urządzeń służących bezpieczeństwu; bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków (kontynuacja zadania 6) zakresie zdobywania uprawnień, zwiększających ich szanse na rynku pracy: prawo jazdy kat. C.
Wymiar zajęć: 20h/grupę teorii + 30h/osobę jazdy. Realizowane w roku szkolnym 2018/2019 w II edycjach po 14 uczestników.
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: umiejętność załadowania pojazdu, jazdę w warunkach specjalnych, przepisy regulujące przewóz towarów, uwarunkowania ekonomiczne dotyczące przewozu towarów, wypełnianie i prowadzenie dokumentacji.
Zakończone egzaminem i wydaniem prawa jazdy kat. C przez WORD.

Wyposażenie/doposażenie: zakup 2 samochodów do nauki jazdy kat. B, komputera przenośnego z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu do pracowni budowy i eksploatacji, 2 wózków narzędziowych z wyposażeniem do pracowni pojazdów samochodowych, komputera diagnostycznego z oprogramowaniem (FSA 760) do pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni rysunku technicznego (16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem).

Realizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami. 
Wszyscy uczniowie będący uczestnikami projektu wezmą udział w stażach/praktykach (w wymiarze 150h/ucznia) zorganizowanych we współpracy i u pracodawców, m.in.: T- Project Sp. z o.o., WAMAZ Truck Service, POLSAD Jacek Korczak, Moto Centrum, ASO Mercedes-Benz, PHPU Miratarans.
Termin: VII-VIII 2019 r. oraz VII-VIII 2020 r.
Organizacja staży/praktyk zawodowych odbywa się w oparciu o przygotowany program i podpisaną umowę z pracodawcami i uczniami.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli kształcących w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, kierowca/mechanik.
1. Szkolenie Auto CAD:20h, dla 4n-li. Program obejmuje m. in.: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie, tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej, zarządzanie cechami obiektów, obiekty tekstowe i ich style, wprowadzenie do wymiarowania, rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenie do wydruku.
2. Szkolenie z obsługi nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: 9 godzin dla 7 n-li, w ramach którego n-le nabędą kompetencje obsługi i efektywnego wykorzystania w zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć projektowych oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego.

next
prev

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi jest koordynatorem i głównym beneficjentem projektu pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competencies for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training").

 

 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych w okresie ferii zimowych 2018 weźmie udział w 12-dniowej mobilności w Liverpoolu. Mobilność będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 1. CELE PROJEKTU, ZAŁOŻENIA
 2. O PROJEKCIE W JĘZ. ANGIELSKIM
 3. O BRYTYJSKIM PARTNERZE PROJEKTU
 4. REZULTATY PROJEKTU
Głównym celem projektu realizowanego pn. „Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training” było podniesienie kompetencji kadry kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie innowacji i wspierania zatrudnienia w branży samochodowej dzięki udziałowi w mobilności edukacyjnej w Liverpoolu w styczniu i lutym 2018 roku. 
Organizacjami uczestniczącymi w projekcie były: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi (w skrócie: ZSS) oraz brytyjska firma szkoleniowa MBM Training & Development Center z Liverpoolu (w skrócie: MBM T&D). 
Projekt obejmował głównie mobilność edukacyjną w Liverpoolu, realizowaną jednocześnie dla 17 osób zatrudnionych w ZSS w formule szkolenia grupowego kadry. Czas trwania mobilności zrealizowanej w ramach projektu objął dwa tygodnie robocze (2 x 5 dni) – od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku oraz dwa dni podróży: 27 stycznia i 10 lutego. Uczestnicy/czki mobilności byli zaangażowani także w fazie przygotowania i ewaluacji mobilności oraz rozpowszechniania rezultatów projektu – co łącznie zajęło niemal rok.
Ze względu na odmienny kulturowo charakter zaangażowanych organizacji, projekt został uznany przez uczestników i interesariuszy lokalnych jako wysoce interesujący. Bardzo czytelnie wpisywał się w rozwijanie wspólnego obszaru edukacyjnego w Europie. Fakt połączenia w ramach współpracy dwóch odmiennych formalno-prawnie organizacji, tj. zawodowej szkoły publicznej z Polski (ZSS) oraz brytyjskiej firmy szkoleniowej w zakresie kształcenia zawodowego (MBM T&D), był innowacyjny i oferował kadrze obu organizacji poszerzenie horyzontów zawodowych w niedostępny wcześniej dla nich sposób. 
Główny cel projektu, tj. podniesienie kompetencji kadry szkolenia zawodowego w zakresie wspierania innowacji i wspierania zatrudnienia w branży samochodowej, realizowany był m.in. poprzez rozwijanie wśród kadry postawy zorientowanej na rynek pracy oraz na innowacyjne metody nauczania w szkole. Zastosowane zostały różnorodne metody pracy z uczestnikami mobilności: wizyty studyjne, służące poznaniu brytyjskich dobrych praktyk, spotkania z ekspertami, zajęcia warsztatowe, prezentacje, dyskusje. Projekt odpowiadał na potrzebę opracowania twórczych i innowacyjnych praktyk w ramach kształcenia zawodowego, aby pomóc kadrze kształcenia zawodowego lepiej sprostać wymaganiom rynku pracy w Polsce.
Biorąc pod uwagę, że sektor samochodowy jest szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu i wymaga stałego uaktualniania poziomu umiejętności i kompetencji, partnerzy projektu uznali potrzebę twórczego podejścia do nauczania zawodowego w tym obszarze. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów szkoleniowych zawodowych, które pozwolą reagować na zmieniające się potrzeby przemysłu samochodowego, jest priorytetem dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. 
Region Liverpool charakteryzuje dobrze rozwinięty przemysł motoryzacyjny: m.in. fabrykę Halewood, gdzie zostały zmontowane Jaguar X-Type oraz modele Land Rover Freelander i Range Rover Evoque. Dobre praktyki ścisłej współpracy między przemysłem motoryzacyjnym w Liverpoolu, a instytucjami kształcenia zawodowego oraz władzami publicznymi były prezentowane podczas projektu jako narzędzie sprzyjające monitorowaniu i prognozowaniu potrzeb w zakresie umiejętności oraz poprawie dialogu między edukacją i rynkiem pracy.
14-dniowa mobilność 17 pracowników w Liverpoolu koncentrowała się na rozwijaniu kompetencji w zakresie: innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia doradztwa zawodowego przez kadrę. Projekt zaowocował nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników, a dzięki temu - długofalowo - także zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w szkole.
The main objective of the project entitles Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training was to raise the competence of the vocational education staff from the Automotive School in Lodz in the field of innovation and employment support in the automotive industry throughout their participation in an educational mobility in Liverpool in January and February 2018.
The organizations participating in the project were: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi (ZSS) and a British training company MBM Training & Development Center from Liverpool (in short: MBM T&D).
The project included mainly an educational mobility in Liverpool, implemented simultaneously for 17 staff members - teachers and VET trainers of the ZSS in the formula of a group training. The duration of the mobility carried out under the project covered two working weeks (2 x 5 days) - from 29 January to 9 February 2018, plus two days of travel: 27 January and 10 February. Mobility participants were also involved in the preparation and evaluation of the mobility, as well as the dissemination of project results - which in total took almost a year.
Due to the culturally different nature of the two organizations involved, the project was considered highly interesting by the participants as well as by local stakeholders. It very clearly supported the development of the common educational area in Europe. The fact of combining two different organisations in terms of their legal status, ie. a public vocational school from Poland and a British training company in the field of vocational education, was innovative and offered the staff of both organizations the broadening of professional horizons in a previously unavailable way. The main goal of the project, which is to raise the competences of the vocational training staff in the field of supporting innovation and employability in the automotive industry, was implemented, among others, by developing a market-oriented attitude and innovative teaching methods at school. Various methods of work with mobility participants were used: study visits in order to get to know best British practices, meetings with experts, workshops, presentations, discussions. The project responded to the need to develop creative and innovative practices in vocational education in order to better meet the requirements of the labour market in Poland.
Given that the automotive sector is a rapidly growing industry and requires constant updating of skills and competences, project partners recognized the need to develop the creative approach to vocational training in this area. The development and implementation of innovative vocational training programs that will respond to the changing needs of the automotive industry is the priority for the ZSS.
The Liverpool region is characterized by a well-developed automotive industry with its Halewood factory, where Jaguar X-Type and Land Rover Freelander and Range Rover Evoque were assembled, Good practices for close cooperation between the automotive industry in Liverpool and vocational education institutions and public authorities were be presented during the project as a tool for monitoring and forecasting skills needs and improving the dialogue between education and the labour market.
14-day mobility of 17 employees in Liverpool focused on developing competencies in the area of: innovative education and vocational training programs and more effective provision of career counselling by the VET staff. The project has resulted in new career opportunities for the VET staff involved, and due to that - in a long run, also in increased opportunities of ZSS students learning in the labor market.
Organizacją goszczącą Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi (ZSS) jest MBM Training&Developement Center, Liverpool, Wielka Brytania (MBM T&D). MBM Training and Development Center z główną siedzibą w Liverpoolu, oferuje specjalistyczne programy i usługi edukacyjne. Dzięki przedstawicielstwom i biurom operacyjnym w różnych krajach Europy, MBM TDC ma bardzo doświadczonych specjalistów w następujących obszarach: kształcenie zawodowe i pozaformalne, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój społeczny. Firma posiada duże doświadczenie w kształceniu i szkoleniu zawodowym i bierze czynny udział w projektach lokalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie. MBM T&D Center jest dostawcą treści e-learningowych, prowadzi także szereg szkoleń stacjonarnych z udziałem doświadczonych trenerów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Eksperci MBM T&D mają ponad 15-letnie doświadczenie w licznych projektach z zakresu szkoleń, technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla firm. Firma zatrudnia szeroką gamę trenerów, ekspertów i konsultantów, przez co zapewnia szeroki zakres usług doradczych, szkoleniowych i doradczych dla osób prywatnych, organizacji charytatywnych i firm.
Mentorzy MBM T&D wspierają aktywne uczestnictwo klientów w poszukiwaniu właściwych rozwiązań dla przedsiębiorczości. Eksperci MBM T&D mają doświadczenie i zdolność do oferowania wysokiej jakości usług coachingowych osobistych, w oparciu o wyrażone przez klientów specjalne potrzeby, zainteresowania, cele i cele. Szkolenia VET oferowane są przez MBM T&D za pośrednictwem Centrum VET MBM i Poradnictwa Zawodowego dla trenerów VET i menedżerów programów edukacyjnych, którzy skupiają swoje wysiłki na rzecz poradnictwa zawodowego dla świeżo upieczonych absolwentów VET.
 
Strona internetowa MBM T&D: www.mbmtraining.uk/
 
Rola organizacji goszczącej w projekcie to:
-ustalenie zasad współpracy z organizacją wysyłającą,
-przygotowanie dwustronnej umowy partnerskiej,
-przygotowanie certyfikatów dla uczestników/czek,
-zapewnienie logistyki związanej z realizacją mobilności – zorganizowanie pełnego wyżywienia uczestników, transportu lokalnego, zakwaterowania – hotelu w centrum Liverpoolu,
-zaplanowanie, uzgodnienie i potwierdzenie harmonogramu szkolenia z organizacją wysyłającą, aktualizacja harmonogramu w oparciu o potrzeby uczestników,
-organizacja wszystkich wizyt studyjnych, spotkań z gośćmi i ekspertami, programu kulturowego w Liverpoolu i Chester,
-wydruk dokumentów, hand-out’ów, itd.,
-nadzorowanie przebiegu szkolenia grupowego, monitoring,
-aktywny udziału w realizacji celów projektu,
-opracowanie i przeprowadzenie analizy potrzeb uczestników, ewaluacji środkowej i końcowej,
-wsparcie organizacji wysyłającej w opracowaniu Europass,
-promowanie projektu,
-udział w ewaluacji projektu oraz jego rozpowszechnianiu.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie innowacji i poprawy zatrudnienia w branży samochodowej. Realizacji powyższego celu służyła realizacja grupowej mobilności edukacyjnej w Liverpoolu w styczniu - lutym 2018, która objęła następujące główne elementy:
 
1. Wizyty studyjne w fabryce Land Rovera (poznanie procesu produkcji i zapewnienia jakości w przemyśle samochodowym na przykładzie jednej z najbardziej innowacyjnych firm w tym sektorze na świecie), na Uniwersytecie w Liverpoolu (poznanie jednostki łączącej edukację zawodową z rynkiem pracy – Creative Car Construction Lab), jak również w Knowsley Community College w Kirby (poznanie zastosowania innowacyjnych symulatorów KZN w szkoleniu zawodowym).
 
2. Udział w sesjach szkoleniowych w następującym zakresie:
- określenie potrzeb indywidualnych i grupowych uczestników
- wyznaczanie, monitorowanie i ewaluowanie celów szkoleniowych
- zajęcia integracyjne - zapoznanie się kadry organizacji partnerskich projektu: MBM TDC z Liverpoolu oraz Zespołu Szkół Samochodowych z Łodzi.
- podstawowe pojęcia w zakresie edukacji zawodowej na rzecz innowacyjności i podnoszenia szans na zatrudnienie w Europie
- najważniejsze wyzwania w zakresie edukacji zawodowej w Polsce
- możliwości programu Erasmus+/ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z naciskiem na kształcenie zawodowe
- rezultaty edukacyjne mobilności i Europass
 
3. Spotkanie z dyrektorką programu praktyk zawodowych – Degree Apprenticeship na Uniwersytecie w Liverpoolu, Panią Jo Pritchard. Program ułatwia absolwentom uczelni zdobycie zatrudnienia zaraz po zakończeniu studiów
 
4. Spotkanie z reprezentantem Rady Miasta Liverpool, panem Nick’iem Small odpowiedzialnym za politykę edukacyjną miasta.
 
Jak określili sami uczestnicy, zdobyte przez nich umiejętności i kompetencje zawodowe to:
1. Podniesienie kreatywności w zakresie nauk technicznych;
2. Zwiększenie innowacyjnego podejścia w zakresie programów kształcenia, powiązania z rynkiem pracy oraz doradztwa zawodowego;
3. Podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w produkcji pojazdów samochodowych jak i zarządzania procesem produkcyjnym;
4. Podniesienie wiedzy w zakresie organizacji powiązań pomiędzy systemem edukacji a przemysłem;
5. Zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości kształtowania metod organizacji produkcji w systemie 5S;
6. Zdobycie wiedzy w temacie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego - projektowanie z użyciem oprogramowania CAD/CAM/CNC oraz prototypowania elementów i detali konstrukcyjnych;
7. Podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów symulacji do kształtowania umiejętności zawodowych;
 
W zakresie kompetencji językowych, uczestnicy podkreślali:
1. Zwiększenie własnych kompetencji językowych w zakresie słownictwa zawodowego w języku angielskim.
2. Podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego potocznego (jęz. angielski).
3. Umiejętność formułowania pytań i wniosków w zakresie szkolnictwa zawodowego w języku ojczystym.
 
W zakresie kompetencji w zakresie obsługi komputera, uczestnicy zauważyli:
1. Przyrost umiejętności wypełniania formularzy wynikających z zasad programów Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
2. Poprawę zarządzania dokumentami elektronicznymi.
3. Tworzenie sprawozdań i raportów ze spotkań z ekspertami w zakresie szkolnictwa zawodowego.
 
W zakresie kompetencji organizacyjnych uczestnicy zauważyli:
1. Zwiększenie umiejętności planowania pracy zespołowej;
2. Poprawę umiejętności dobrej organizacji i zarządzania czasem;
3. Poprawę umiejętności formułowania potrzeb i celów edukacyjnych;
4. Poprawę umiejętności dobierania zasobów i narzędzi potrzebnych do realizacji potrzeb i celów.
 
W zakresie kompetencji społecznych:
1. Zwiększenie kompetencji międzykulturowych.
2. Nabycie umiejętności pracy w zróżnicowanej tematycznie grupie.
3. Zwiększenie kompetencji w zakresie autoprezentacji.
4. Rozwinięcie zdolności negocjacyjnych.
next
prev

Tor doświadczalny Land Rover'a w Liverpool 2018

 

 

 

Zwiedzanie toru doświadczalnego fabryki Land Rover'a w Liverpool w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne wśród nauczycieli. W dniu 29 stycznia 2018 r. tor swoją obecnością zaszczyciła ponad dwudziestooosobowa grupa wykładowców przedmiotów zawodowych ze szkoły samochodowej z Polski, widocznych w tle ujęć z wycieczki oprowadzanej przez przewodników, ekspertów pracujących w fabryce. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i słuchawki z mikrofonami, i zajęli się egzaminowaniem wiedzy fachowców fabryki. Armia robotów, którą można spotkać po drodze, zawsze potrafi sprostać wymaganiom zwiedzających.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt mobilności w Liverpool 2018

 

 

 

Kadra Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wzięła udział w mobilności w Liverpoolu w ramach projektu "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”.

Projekt pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training and Development Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w mobilności szkoleniowej w Liverpoolu (Wielka Brytania) okresie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.  Mobilność kadry koncentrowała się na wzmacnianiu kompetencji w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocował  nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cel projektu
 3. Rekrutacja
 4. Rozkład zajęć
 5. Zadanie 1
 6. Zadanie 2
 7. Zadanie 3
 8. Zadanie 4
 9. Zadanie 5
 10. Zadanie 6

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2016r do 30.08.2017r.

Koszty projektu: 970 089,50 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 82 457,61 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 887 631,89 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika ZSEDC.

Osiągnięcie w/w celu projektu ma wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy i w ten sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.

W projekcie rozpoczyna się kolejna część zajęć w roku szkolnym 2017/2018.

Termin zakończenia rekrutacji do nowej transzy do projektu 30.09.2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia >>> pobierz plik

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Zadanie 1 Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący mgr inż. Andrzej Łaziński

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

05-04-2018 r.

15,00

18,00

3

12-04-2018 r.

15,00

18,00

3

19-04-2018 r.

15,00

18,00

3

26-04-2018 r.

15,00

18,00

3

 

Zadanie 2 Badanie układu zasilania ZSEDC

Prowadzący mgr inż. Dariusz Adamczewski

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

04-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

14-04-2018  (SOBOTA)

9.00

15.00

6

18-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

25-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadząca: mgr Joanna Grzelewska

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego (Pani mgr Joanna Grzelewska) uczestnikami, odbywają się w godzinach 8.10 do 10.10 w dniach:

04.04.2018r – 2 godz.,

05.04.2018r – 2 godz.,

18.04.2018r – 2 godz.

19.04.2018r – 2 godz.

 

Zadanie 5: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej będą odbywały się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty w poniżej podanych godzinach:

 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 21.00

w sobotę od godz. 11.00 do 16.00.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu ABS/ASR. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.:  zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem diagnostycznym Bosch KTS  570.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu zasilania silnika ZSEDC. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.: przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; zasady podłączenia i wykonywania pomiarów diagnoskopem Bosch KTS 570; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Program ramowy, m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Wyposażenie/doposażenie Warsztatu Szkolnego dla zawodu:
‒        blacharz samochodowy – mechaniczne urządzenie pomiarowe geometrii nadwozia
‒        lakiernik  − kabina lakiernicza.

W dniu 7 listopada firma „Jan Sobański AUTO SYSTEM”, będącą partnerem szkoły, przekazała nam zakupione urządzenie pomiarowe do napraw karoserii samochodowych firmy AUTOROBOT. Służy ono do sprawdzania geometrii nadwozi pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków. Na podstawie pomiarów można określić wielkość odkształceń, zaplanować proces naprawy i sprawdzić efekty prac remontowych. 
Urządzenie jest elementem uzupełniającym do posiadanej już przez naszą szkołę ramy naprawczej. Sprzęt ten będziemy w szczególności wykorzystywać w kształceniu uczniów z klas blacharskich ZSZ, oraz klasy o specjalności naprawa nadwozi samochodowych w technikum, a także na zajęciach z pracowni diagnostycznej. Wraz z dostarczeniem wspomnianego urządzenia, pracownicy firmy pana Jana Sobańskiego, wraz z jej właścicielem, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły i uczniów z klas blacharskich. W bazie danych urządzenia znajdują się parametry ponad 3000 modeli samochodów osobowych i dostawczych. Można ją na bieżąco poszerzać o nowe modele.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca z firmą partnerską będzie się rozwijać w dalszym ciągu, gdyż wstępnie uzgodniono już wyjazd grupy ok. 15 uczniów na szkolenie w siedzibie firmy w Kobyłce pod Warszawą.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej, zwiększających ich szanse  na rynku pracy. Chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (260 godzin teorii, 16 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C (20 godzin teorii, 30 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze), zwiększających ich szanse  na rynku pracy. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców. 

next
prev

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0095BC - Boisko dla wszystkich 

Prosimy o głosy!

Każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat, może głosować na dwa rodzaje zadań: ponadosiedlowe oraz osiedlowe (w jednym, wybranym osiedlu). Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Oznacza to, iż w obu rodzajach głosowania można wybrać łącznie do 10 zadań.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 00:00 w dniu 10 września
do godziny 24:00 w dniu 9 października 2016 r.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych rodzajach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sprawdzić na mapie Łodzi w jakim osiedlu znajduje się dany adres

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0018 - Samochodówka "Prożka" 

i cztery zaprzyjażnione szkoły z Bałut 

B0118 - SP116
B0086 - SP166
B0116 - GP17
B0051 - ZSP 20 "Warecka"

Prosimy o głosy!

Tak wygląda projekt boiska:

 

Z prowadzonych w Łodzi analiz i badań wynika, iż do szkół o profilu zawodowym w ostatnich latach trafiło jedynie 35% uczniów gimnazjów, natomiast blisko 65% do szkół ogólnokształcących Jednocześnie z danych płynących z rynku pracy od pracodawców dowiedzieć się można, iż pracodawcy napotykają największe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym w takich branżach jak handel, spożywczej, samochodowej. Wiąże się to z rosnącym niedoborem pracowników na łódzkim rynku pracy, co może prowadzić do obniżenia jego konkurencyjności. Dlatego Leute Zentrum we współpracy z Miastem Łódź, w celu odpowiedzenia na zapotrzebowanie rynku względem dostarczenia niezbędnej kadry w zawodach w których rośnie najszybciej zapotrzebowanie oraz wsparcia kształcenia zawodowego w Łodzi realizuje projekt unijny pn. „Kształcenie zawodowe szansa na pewną pracę- program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi”. 

Projekt realizowany jest w okresie 02.09.2013-30.06.2015 roku i objętych nim będzie 100 uczniów klas I i II w wieku 16-17 lat.

 

PROJEKT "AUTO UNIA - KU NOWOCZESNYM SZKOŁOM ZAWODOWYM" 

Zasady uczestnictwa i rekrutacji uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych nr 7 w Łodzi: (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy) w Projekcie pt. „Auto Unia - ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, określa regulamin:

Składam wyrazy podziękowania całej społeczności Szkoły za aktywne włączenie się w akcję pozyskania głosów mieszkańców Łodzi na budowę boiska sportowego. W sposób szczególny dziękuję koordynatorom tego przedsięwzięcia Panu Piotrowi Osowskiemu i  Panu Jackowi Lewandowskiemu oraz uczniom z klasy Im Piotrowi Koperniakowi, Kamilowi Żaczkowi, Mateuszowi Kaletce i Arturowi Konopce.  Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy nie szczędzili sił i poświęcili wiele wolnego czasu podejmując próbę  zrealizowania naszego wspólnego celu. 

Łódź, dnia 29.09.2014r 

Dyrektor  Zespołu Szkół Samochodowych 

mgr inż. Andrzej Żelasko 

Projekt "Akademia kierowcy dla ZSP 7 w Łodzi"  Proponowany czas realizacji projektu:  2011-2013 rok

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Co Ci da udział w projekcie ?

 1. Prawo jazdy kat. C
 2. Pełną kwalifikację wstępną dla kierowców samochodów ciężarowych.
 3. Kurs języka obcego używanego w transporcie, spedycji, logistyce.
 4. Umiejętności poruszania się na rynku pracy - pisania CV, aplikowania na ogłoszenia o pracę, autoprezentacja, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i projektu znajdziesz na stronie internetowej www.przewoznicy.lodz.pl