IV edycja konkursu z mechatroniki  Szkolna Liga Mechatroniki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Komisja IV edycji konkursu zawodowego Szkolna Liga Mechatroniki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po zakończeniu II etapu finału ogólnołódzkiego z włączeniem Pabianic, który odbył się w 10 dniu kwietnia 2014 r. w ŁCDNiKP ogłosiła do wiadomości listę laureatów:

Nasza szkoła zajęła III miejsce ex aequo:

  • Adam Zapart i Kamil Dąbrowski uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi,
  • Robert Baran i Adrian Wasiak uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi.

 

Uczestnicy zawodów finałowych w I części konkursu rozwiązywali test wielokrotnego wyboru z mechatroniki, a w II części wykonywali zadanie praktyczne na stanowiskach dydaktycznych w pracowni mechatronicznej Łódzkiego Centrum.