Nasze sukcesy w różnych dziedzinach:


Rok 1961

-       IV miejsce na zawodach wojewódzkich o „Srebrny Muszkiet” w konkurencji kbks,

Rok 1964

-       II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej,

Rok 1965

-       IV miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

-       I miejsce w Turniej Piłki Siatkowej,

Rok 1966

-       III miejsce na wystawie pomocy naukowych z języka angielskiego,

Rok 1967

-       IV miejsce w piłce siatkowej chłopców,

-       I miejsce w turnieju dzikich drużyn hokeja na lodzie,

-       I miejsce w piłce nożnej juniorów,

Rok 1968

-       I miejsce Spółdzielni Uczniowskiej wśród szkół średnich,

-       III miejsce w szkolnej lidze okręgowej piłki nożnej,

-       I miejsce w Okręgowych Igrzyskach Zimowych w łyżwiarstwie szybkim,

-       I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej,

Rok 1969

-       wyróżnienie dla zespołu instrumentalnego TS w Przeglądzie Artystycznym „Bałucka Wiosna 69” za opracowanie melodii „Katiusza”,

Rok 1970

-       III miejsce we współzawodnictwie w nauce i w zajęciach warsztatowych,

-       I miejsce w konkursie jazdy samochodowo-motocyklowej,

Rok 1971

-       II miejsce w jesiennych biegach przełajowych,

Rok 1972

-       I miejsce ogniska TKKF „Motor” w Sztafecie Zwycięstwa zorganizowanej              z okazji zwycięstwa nad faszyzmem,

-       I miejsce patroli „82” ŁDH przy TS w Manewrach Techniczno-Obronnych,

-       III miejsce w międzyszkolnym współzawodnictwie warsztatowym,

Rok 1973

-       I miejsce w piłce siatkowej chłopców szkół średnich,

-       I miejsce w eliminacjach powiatowych w konkursie czytelniczym Ludowe Wojsko Polskie,

Rok 1974

-       II miejsce w lidze koszykówki szkolnej,

-       VII miejsce Spółdzielni Uczniowskiej w pionie szkół zawodowych                          w konkursie „Pracujemy samorządnie i myślimy ekonomicznie”.

Rok 1975

-       II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicowych w koszykówce chłopców,

-       I miejsce Spółdzielni Uczniowskiej TS w dzielnicy Bałuty w konkursie o tytuł najaktywniejszej spółdzielni,

-       IV miejsce w piłce koszykowej w VI Łódzkiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej i Akademickiej,

-       I miejsce w dzielnicowych mistrzostwach szkół średnich w piłce koszykowej,

Rok 1976

-       II miejsce w zawodach strzeleckich chłopców „Srebrne Muszkiety”,

-       II miejsce w turnieju recytatorskim „Koło Małych Form Teatralnych”,

Rok 1977

-       I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicowych Szkół Ponadpodstawowych w piłce koszykowej,

-       I miejsce w rozgrywkach piłki siatkowej w Mistrzostwach Dzielnicy-Bałuty,

-       III miejsce w Finale Wojewódzkim VIII OMS w koszykówce chłopców,

-       I miejsce Koła Małych Form Teatralnych w I Przeglądzie Małych Form Teatralnych,

Rok 1978

-       dyplom i wyróżnienie dla Szkolnego Koła PCK za szczególne Osiągnięcia w szerzeniu Oświaty zdrowotnej i propagowaniu honorowego krwiodawstwa,

Rok 1983

-       I miejsce w rozgrywkach koszykówki Łódzka Olimpiada Szkolna,

Rok 1985

-       I miejsce w rozgrywkach koszykówki szkół średnich,

Rok 1987

-       dyplom za aktywny udział w Turnieju Motoryzacji,

Rok 1989

-       dyplom za udział w I wojewódzkim przeglądzie konkursowym szkolnych programów okolicznościowych,

Rok 1992

-       medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego,

Rok 1997

-       II miejsce w eliminacjach  szkolnych zespołów medyczno-sanitarnych,

-       III miejsce w Szkolnej Lidze Piłki Siatkowej,

Rok 1998

-       I miejsce w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych w honorowym krwiodawstwie,

-       odznaka „Honorowego Dawcy Krwi” w dowód uznania za wieloletnią działalność oraz wybitne osiągnięcia w honorowym dawstwie krwi,

-       I miejsce w eliminacjach wojewódzkich II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       I miejsce w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

Rok 1999

-       najlepsza drużyna w konkurencji „Udzielanie pomocy przedlekarskiej”                 w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacji,

-       I miejsce w eliminacjach wojewódzkich III Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       I miejsce w Ogólnopolskiego Młodzieżowym Turnieju Motoryzacji,

Rok 2000

-       II miejsce w  IV Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

-       III miejsce w wojewódzkim konkursie „Najlepszy nauczycielski-uczniowski projekt wynalazczy”,

Rok 2001

-       I miejsce w eliminacjach miejskich V  Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym,

-       V miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       dyplom uczestnictwa na „Najlepszego zbieracza złota”,

-       II miejsce w okręgowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK,

-       I miejsce w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

Rok 2002

-       Certyfikat za najlepszą ofertę edukacyjną,

-       III miejsce w klasyfikacji drużynowej w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

-       I miejsce w klasyfikacji drużynowej etapu miejskiego w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

Rok 2003

-       III miejsce Licealiada koszykówki chłopców,

-       III miejsce w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkim Finale Turnieju Motoryzacyjnego,

-       II miejsce w Miejskim Finale w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

-       I miejsce w klasyfikacji drużynowej Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

Rok 2004

-       I miejsce w miejskich eliminacjach w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,

Rok 2005

-       IV miejsce w konkursie matematycznym „Funkcje i figury”,

-       dyplom za kreatywność w rozwiązywaniu problemów dotyczących „Symetrii zwykłych i niezwykłych” oraz udział w finale Międzyszkolnego Turnieju Matematycznego Piramida,

Rok 2006

-       Certyfikat projektowania kształcenia modułowego,

-       I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       I miejsce w finale powiatowym X Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

Rok 2007

-       I miejsce w Finale Miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       III miejsce Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców „11”,

-       I miejsce w etapie rejonowym IV edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych w Honorowym Krwiodawstwie,

-       III miejsce w kategorii „Szkoła oddała największe ilości krwi”,

Rok 2008

-       I miejsce w Finale Wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       II miejsce w rejonowym etapie V edycji w Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie,

-       I miejsce w Finale powiatowym XII  Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,

-       III miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół średnich XXXIV edycji Turnieju Wiedzy  Wynalazczości,

-       III miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół średnich Turnieju Wiedzy  Wynalazczości i Bankowości.

 

 

Rok   2009/2010

Udział w olimpiadach przedmiotowych

Tematyka

Osiągnięcia
uczniów

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bankowości

III zespołowo

Konkurs „Kangur matematyczny”

---------

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Wynalazczości

II m. zespołowo

Turniej Wiedzy Pożarniczej

------

II Szaradziarskie Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych

7 uczniów w finałach

Rozgrywki piłki siatkowej strefy północnej Łodzi

I miejsce (udział 12 szkół).

Indywidualne biegi przełajowe Łódź
– rejon północny

I miejsce – złoty medal

Mistrzostwa Łodzi w tenisie stołowym

------

Mistrzostwa Łodzi w drużynowych biegach przełajowych

-------

Matematyczna Piramida

2 uczniów do finału

 

 

 

Przedmiot

Liczba

finalistów

Liczba laureatów

Olimpiada Techniki Samochodowej (organizator MEN, Politechnika Warszawska)

-

 

-

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Wynalazczości

-

-

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny

1 m.
szczebel
wojewódz.

10m. na szczeblu ogólnopolskim

VII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

-

-

I etap Olimpiady Wiedzy Technicznej

-

-

Olimpiada Przedsiębiorczości

-

-

Szkolna Liga Elektryków

4m