Fotoreportaż ze szkolnego konkursu ostatkowego 2020

 

 Zdjęcia: Damian Milczarek