W dniu 13 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego miał przyjemność współorganizować wraz z Polskim Związkiem MotorowymŁódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoPolicją Województwa Łódzkiego eliminacje regionalne 22-go Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu konkurowali w 3 konkurencjach: test wiedzy, jazda sprawnościowa motorowerem po torze przeszkód oraz jazda sprawnościowa samochodem z talerzem Stewarta.
Końcowa klasyfikacja ukształtowała się następująco:
1. miejsce - ZSS Technikum Samochodowe nr 7 w Łodzi (drużyna 1)
2. miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
3. miejsce - ZSS Technikum Samochodowe nr 7 w Łodzi (drużyna 2)
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i współorganizatorom dziękujemy za wspólną zabawę oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.