Mikołajki w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi

6 grudnia zorganizowany został konkurs międzyklasowy pt.: „Każda klasa ubiera Mikołaja”. Finał konkursu obył się podczas długiej przerwy, wówczas na stołówce miała miejsce parada św. Mikołajów. Przebrania oceniało liczne jury, w jego skład wchodzili przedstawiciele klas oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego p. prof. Joanna Grzelewska. W konkursie wzięło udział 8 klas, wszystkie wykazały się kreatywnością i poczuciem humoru.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce klasa 3d

II miejsce klasa 4m

III miejsce klasa 3cm

Gratulacje!!!