W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje, wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2014/2015 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami z zakresu wychowania komunikacyjnego:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

17 kwietnia 2015 r. Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi pod opieką p.p. prof. Grzegorza Tosika i Tadeusza Zawadzkiego zajął I i II miejsce w eliminacjach regionalnych rozgrywanych na łódzkim Motodromie przy ul. Drewnowskiej.

Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się 22 maja 2015 r. (piątek). WORD w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 7