W dniu 21 kwietnia 2022 r, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się Gala Finałowa konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2021” oraz wręczenie statuetek ŁÓDZKICH ŁABĘDZI.

Wśród 45 firm nominowanych do nagrody znalazła się wspierająca naszą szkołę firma PPG Industries Poland.

Działania firmy PPG na rzecz łódzkiej edukacji spotkały się z dużym uznaniem kapituły konkursowej co skutkowało przyznaniem statuetki „ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE” w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły składają wszystkim pracownikom firmy PPG serdeczne gratulacje.

Liczymy na dalszą owocną współpracę.