Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego zawodowego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej wiedzy leksykalnej dotyczącej budowy samochodu, przepisów ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii oraz ogólnej wiedzy motoryzacyjnej. Znajomość języka zawodowego jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy jako dodatkowa kwalifikacja zawodowa. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas testu leksykalnego oraz w trakcie praktycznej identyfikacji części samochodu.
 
Termin: 05 lutego 2019 roku. Konkurs trwa 90 minut.
Ogłoszenie wyników: 08 lutego 2019 roku
 
Materiały do przygotowania: „English in the Automobile Industry” Oxford University Press, Język angielski w branży samochodowej” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Road and Traffic Signs oraz inne dostępne źródła.
 
Osoby odpowiedzialne: p. prof. Magdalena Stefańska i p. prof. Agnieszka Ochmańska
 
W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych oraz nauczyciele angliści
 
Nagrody:
Nagrody dla laureatów i pozostałych uczestników Konkursu ufundowane zostaną przez ZSS oraz Wydawnictwo Oxford.
 
Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:
a) dyplom
b) nagroda książkowa lub inna nagroda
c) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów - celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego
d) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego
e) za drugie i trzecie miejsce - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego
 
Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników!!!