W dniu 21 kwietnia 2022 r, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się Gala Finałowa konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2021” oraz wręczenie statuetek ŁÓDZKICH ŁABĘDZI.

Wśród 45 firm nominowanych do nagrody znalazła się wspierająca naszą szkołę firma PPG Industries Poland.

Działania firmy PPG na rzecz łódzkiej edukacji spotkały się z dużym uznaniem kapituły konkursowej co skutkowało przyznaniem statuetki „ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE” w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły składają wszystkim pracownikom firmy PPG serdeczne gratulacje.

Liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

 

 

 

Wyniki konkursu "Co, gdzie, kiedy czytasz?"

Z przyjemnością informuję, że konkurs fotograficzny pt.:

"Co, gdzie, kiedy czytasz?" wygrał Krystian, uczeń klasy 2bp.

 Poniżej zwycięska fotografia.

Gratuluję!!!

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Co, gdzie, kiedy czytasz?"

 

Regulamin konkursu - kliknij

 
 
 
 
 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Co, gdzie, kiedy czytasz?"

 

Regulamin konkursu - kliknij

 

Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego zawodowego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej wiedzy leksykalnej dotyczącej budowy samochodu, przepisów ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii oraz ogólnej wiedzy motoryzacyjnej. Znajomość języka zawodowego jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy jako dodatkowa kwalifikacja zawodowa. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas testu leksykalnego oraz w trakcie praktycznej identyfikacji części samochodu.
 
Termin: 05 lutego 2019 roku. Konkurs trwa 90 minut.
Ogłoszenie wyników: 08 lutego 2019 roku
 
Materiały do przygotowania: „English in the Automobile Industry” Oxford University Press, Język angielski w branży samochodowej” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Road and Traffic Signs oraz inne dostępne źródła.
 
Osoby odpowiedzialne: p. prof. Magdalena Stefańska i p. prof. Agnieszka Ochmańska
 
W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych oraz nauczyciele angliści
 
Nagrody:
Nagrody dla laureatów i pozostałych uczestników Konkursu ufundowane zostaną przez ZSS oraz Wydawnictwo Oxford.
 
Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:
a) dyplom
b) nagroda książkowa lub inna nagroda
c) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów - celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego
d) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego
e) za drugie i trzecie miejsce - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego
 
Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników!!!

Z okazji 30-tej rocznicy krwiodawstwa Szkolny Klub HDK ma zaszczyt ogłosić konkurs plastyczny pn "Młoda krew ratuje zycie".Regulamin konkursu dostępny u p. prof. A. Pietrzak.

Nauczyciele bibliotekarze przypominają o trwającym w październiku, międzyklasowym konkursie na zbiórkę makulatury „Papierowy zawrót głowy”. Regulamin.

Zapraszamy do udziału w konkursie

NA MATERIAŁY PROMUJĄCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

 

REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁY PROMUJĄCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie  materiałów  promujących szkołę  są:

Dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Żelasko

Wicedyrektor mgr Małgorzata Rybińska

Wicedyrektor  mgr inż. Andrzej Łaziński

II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych materiałów  promujących  Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.
  2. Materiały te będą wykorzystywane  przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwać będzie od 1.12.2015r. do 30.01.2016r.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Logo szkoły”

 

REGULAMIN KONKURSU

LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo szkoły są:

dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Żelasko

z-ca dyrektora mgr inż. Andrzej Łaziński

z-ca dyrektora mgr Małgorzata Rybińska

II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwać będzie od 14.04.2014r. do 30.05.2014r.

Konkurs fotograficzny na pokazanie, że nowoczesna technika i postęp nie muszą zagrażać przyrodzie. Obie te rzeczy mogą współistnieć przenikając się nawzajem.

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia cyfrowa. Nadesłane fotografie powinny mieć format pliku o rozszerzeniu .jpg oraz rozdzielczość nie mniej niż 1200x800px.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc są przewidziane nagrody:
 Nagroda główna – I miejsce - Nikon Coolpix L340,
 Nagroda za II miejsce – Nikon Coolpix L31,
 Nagroda za III miejsce – Nikon Coolpix S2900, 
Wyróżnienia: pierwszych 10 wyróżnionych zdjęć otrzymuje pendrive. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie.

Prace na konkurs można nadsyłać od dnia 9 listopada 2015 r do dnia 22 stycznia 2016 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dotychczasowych dwudziestu siedmiu edycjach Olimpiady wzięło udział prawie 300 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 14 tys. uczniów z prawie 900 szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej (zobacz sylwetki dotychczasowych zwycięzców Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).

W naszej szkole zgłoszenia przyjmuje p. prof. J. Grzelewska w sali 309.

 

42 Olimpiada Wiedzy Technicznej 2015/2016

Etap szkolny odbędzie się 23 paździenika 2015 r. w godzinach 8:30-10:00 w sali 220.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Olimpiada prowadzona jest w dwóch grupach tematycznych

- mechaniczno-budowlanej
- elektryczno-elektronicznej

Terminy i wymagania

Zawody I stopnia - szkolne - 21 października 2015 r. Do rozwiązania zestaw testów i zadań.

Zawody II stopnia okręgowe - 14 stycznia 2016 r. Do rozwiązania zadanie z optymalizacji lub zastosowania informatyki w technice i dwa zadania tematyczne.

Zawody III stopnia - centralne - 8-10 kwietnia 2016 r. Do rozwiązania problem techniczny i dwa spośród trzech zadań tematycznych.

Uprawnienia i nagrody dla laureatów:

- dyplom i zaświadczenie laureata OWT
- nagrody rzeczowe
- prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki wyższych uczelni technicznych zgodnie z uchwałami ich Senatów

Łódzki Komitet Okręgowy OWT
Pl. Komuny Paryskiej 53
90-007 Łódź

Zgłoszenia do I etapu przyjmuje p. prof. W. Borkowski w dni robocze na 1-2 godz. lekcyjnej w pracowni nr 10 na warsztatch szkolnych.

Zadania z poprzedniej edycji olimpiady

Archiwum zadań z wcześniejszych edycji olimpiady