To już 65 lat mija od założenia naszej szkoły.

Droga Absolwentko! Drogi Absolwencie!

W 65 rocznicę powstania naszej szkoły, łódzkiej samochodówki, zapraszamy Cię na uroczysty Zjazd Absolwentów, który odbędzie się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10,00 , w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy, od niedawna, Wojciecha Kilara pod numerem 3/5 dawnej Franciszka Prożka.

W programie w godzinach poranno-południowych: część oficjalna: spotkania z nauczycielami, odwiedzanie klas i warsztatów.

W godzinach popołudniowo-wieczornych: spotkanie/a w łódzkich restauracjach na tzw. imprezach towarzyszących.

Będzie nam bardzo miło spotkać się z Tobą. Czekamy na zgłoszenie i rejestrację.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 4 lutego 1995 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na:
• publikację mojego wizerunku podczas organizowanego spotkania absolwentów 
• publikację mojego głosu
w materiałach promocyjnych, reklamowych, w księgach pamiątkowych, na stronach internetowych Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5, tel.: 42 651 24 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, który dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zadań szkoły oraz w celach administracyjno-kadrowych pracodawcy, w związku z wykonywaną przez Panią/Pana pracą.
4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
3) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania;
5) wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Po raz drugi nasza szkoła była gospodarzem imprezy środowiskowej – „Pikniku Bałuckiego”. Organizacyjnie wsparło nas Gimnazjum nr 6, a znaczący udział finansowy wniosła Rada Osiedla Bałuty-Centrum i sponsorzy. Gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych z wiceprezydentem miasta Łodzi panem Markiem Trelą zajmującym się m.in. sprawami edukacji oraz przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miasta panem Sylwestrem Pawłowskim na czele.

XXI Targi Edukacyjne

W dniach 1-2 marca na terenie Centrum Konferencyjno–Wystawienniczego MTŁ Łódź, al. Politechniki 4, odbyły się XXI Łódzkie Targi Edukacyjne. Bylismy tam na stanowisku 111.

 

27 maja 2017 r. przy Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi odbył się Piknik Środowiskowy.

W programie znalazły się m.in.:
- drzwi otwarte szkoły;
- nauka jazdy samochodem i na symulatorze;
- pokaz starych samochodów;
- prezentacja klubu motocyklowego "Korsarze";
- Na Ratunek - Straż Pożarna;
- występ orkiestry dętej;
- pokaz tańca towarzyskiego;
- Centrum Medyczne - zbadaj ciśnienie i cukier;
- zdążyć z pierwszą pomocą;
- rekonstrukcja wydarzeń historycznych;
- warsztaty folklorystyczne;
- atrakcja wysiłkowa;
- konkursy, turnieje.


Klikaj i przesuwaj myszką po obrazku ↑

Piknik szkół zawodowych w Łodzi

W sobotę, 18 kwietnia w pasażu Schillera swoją ofertę prezentowały łódzkie szkoły - głównie zawodowe, ale także specjalne i ogólniaki. Dodatkową atrakcją były młodzieżowe występy estradowe.


Klikaj i przesuwaj myszką po obrazku ↑

XVII Targi Edukacyjne

W dniach 13-14 marca na terenie Centrum Konferencyjno–Wystawienniczego MTŁ Łódź, al. Politechniki 4, odbyły się XVII Łódzkie Targi Edukacyjne. Byliśmy tam na stoisku nr 105.