Fundacja powstała w 2011 roku. Została powołana na wniosek spadkobierców państwa Michaliny i Witolda Sobieszczuków.   

Pani Michalina była nauczycielką w naszej szkole, a Pan Witold Sobieszczuk był dyrektorem w latach 1974-1984.

Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży uczącej się w naszej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Co roku najzdolniejszym uczniom fundowane są nagrody książkowe, za szczególne wyniki w nauce. Na uroczystościach wręczenia nagród obecni są spadkobiercy Państwa Sobieszczuków - dzieci i wnuki, które specjalnie przyjeżdżają do Polski z Nowej Zelandii.

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2011/2012

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2017/2018