Fundacja powstała w 2011 roku. Została powołana na wniosek spadkobierców państwa Michaliny i Witolda Sobieszczuków.   

Pani Michalina była nauczycielką w naszej szkole, a Pan Witold Sobieszczuk był dyrektorem w latach 1974-1984.

Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży uczącej się w naszej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Co roku najzdolniejszym uczniom fundowane są nagrody książkowe, za szczególne wyniki w nauce. Na uroczystościach wręczenia nagród obecni są spadkobiercy Państwa Sobieszczuków - dzieci i wnuki, które specjalnie przyjeżdżają do Polski z Nowej Zelandii.

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2011/2012

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

 

Rozdanie nagród za rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Pomóżmy młodzieży realizować marzenia! Niech przekonają się, że warto poświęcać czas i energię na ich realizację. W dzisiejszym świecie nie łatwo być ambitnym i pracowitym. Taka postawa nie zawsze spotyka się z pozytywnym przyjęciem rówieśników, a to dla młodych ludzi często najważniejsze kryterium. My dorośli wiemy, że warto inwestować w edukację i rozwój młodzieży, dla dobra jednostki, społeczności, a również kraju. Pomóżmy młodszym odkryć i rozwijać ich talenty.

Fundacja Szkolna imienia Michaliny i Witolda Sobieszczuków działa przy Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, od 2011 roku. Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju młodzieży. Szczególnie pomaga w rozwijaniu talentów osób pracowitych i ambitnych. Cel ten realizujemy współdziałając ze szkołami, stowarzyszeniami kulturalnymi i innymi instytucjami, a także z osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z pracą z młodzieżą.

A także poprzez udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych oraz udzielanie stypendiów i fundowanie nagród.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Szkolnej Michaliny i Witolda Sobieszczuków wypełnij zeznanie roczne, oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, następnie w deklaracji podatkowej w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), wpisz nasz numer KRS 0000 392 695.

Następnie do 31 stycznia lub/i 30 kwietnia należy złożyć deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym.

Kto może przekazać swój 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?
• płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• płatnicy podatku liniowego,
• ryczałtowcy,
• osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne),
• osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości,
a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Np. w PIT-28 (do 31 stycznia)