Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

·  przewodniczący:  Wojciech Korzyński IId
·  zastępca przewodniczącego:    Patryk Fiuk IId
·  2-gi zastępca przewodniczącego:    Szymon Niedomagała IIcm
·  3-ci zastępca przewodniczącego:    Kamil Żaczek IIIm
·  skarbnicy:    Tomasz Olczak, Damian Dzikowicz IIcm        

          Sekcja kulturalno-porządkowa

·  Piotr Koperniak, Kamil Pawłowski, Mateusz Kaletka IIIm

          Sekcja sportowa

·  Dawid Szozda  Bartłomiej Stachecki, Dominik Pawłowski, Krzysztof Pabiańczyk IIIm

Poczet sztandarowy

   Przedstawiciele klasy IIIm, IId i IIcm
 

NAJWAŻNIEJSZE REALIZOWANE ZADANIA:

      1.     Przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w dniu 13.10.2016 r.
              Do Zgromadzenia Elektorskiego został wytypowany Szymon Niedomagała z klasy 2cm
              a kandydatami do Rady Miejskiej zostali
              Patryk Fiuk kl. 2d
              Wojciech Korzyński kl. 2d

2.     Prowadzenie akcji “ szczęśliwy numerek”.

3.     "Monitoring" frekwencji w poszczególnych klasach.

4.     Prowadzenie ściennej gazetki szkolnej (wraz z p.prof. Anna Jezierską-Wnuk) oraz gabloty informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

5.    14.10.2016 r. - Współorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej

6.     Wystawianie Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz delegacji uczniów na imprezy i uroczystości rocznicowe organizowane przez Kuratorium Oświaty,  Urząd Miasta, Archidiecezję Łódzką oraz związki zawodowe i szkołę.

1.09.2016 r. rozpoczęcie roku szkolnego - prof. J.Grzelewska i poczet z kl 4m
18.09.2016 r. msza Święta w Katedrze Łódzkiej - święto św S. Kostki - prof. J. Grzelewska i poczet z kl 3m
19.10.2016 r. uroczystości "Łódzkiego Października Legionowego" sztandar i kwiaty - p. I. Łyszkiewicz i poczet z kl. 4a

10.11.2016 r. uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości prof. A. Wojciechowska i poczet z kl. 4m
11.11.2016 r. uroczystości Dnia Niepodległości w Katedrze - sztandar i kwiaty - prof. J.Grzelewska i poczet z kl. 3m
3.05.2017 r. uroczystości Konstytucji 3 Maja w Katedrze - sztandar i kwiaty - prof. J.Grzelewska i poczet z kl. 3m

7.     Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

8.    Pomoc w zbieraniu podpisów pod projektem budowy nowego boiska szkolnego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

9.    Pomoc bibliotece szkolnej w przeprowadzeniu giełdy podręczników szkolnych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

POBIERZ

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest

p. mgr Joanna Grzelewska

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016
 
·  przewodniczący:  Kamil Kucharski IIIa
·  zastępca przewodniczącego:    Cezary Krzewiński IIIa
·  2-gi zastępca przewodniczącego:    Kamil Żaczek IIm
·  3-ci zastępca przewodniczącego:    Damian Kaczmarek IIIm
·  skarbnik:    Adam Adamiak IIIm
          
          Sekcja kulturalno-porządkowa
 
·  Łukasz Kokoszka, Piotr Koperniak, Kamil Pawłowski, Otto Oskar IIm
 
Sekcja sportowa
 
·  Dawid Szozda  Bartłomiej Stachecki, Dominik Pawłowski, Krzysztof Pabiańczyk IIm
 
Poczet sztandarowy
 
   Przedstawiciele klasy IIIm i IIm
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE REALIZOWANE ZADANIA:
 
      1.     Przeprowadzanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 
2.     Prowadzenie akcji “ szczęśliwy numerek”.
 
3.     "Monitoring" frekwencji w poszczególnych klasach.
 
4.     Prowadzenie ściennej gazetki szkolnej (wraz z p.prof. Anna Jezierską-Wnuk) oraz gabloty informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 
5.    14.10.2015 r. - Współorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej
 
6.     Wystawianie Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz delegacji uczniów na imprezy i uroczystości rocznicowe organizowane przez Kuratorium Oświaty,  Urząd Miasta, Archidiecezję Łódzką oraz związki zawodowe i szkołę.
28.08.2015 r. 71 rocznica likwidacji łódzkiego getta - J.Grzelewska
1.09.2015 r. 8:00 msza św w intencji inauguracji roku szkolnego w kościele św Antoniego w Łodzi - G.Tosik
1.09.2015 r. 13:00 uroczysta łódzka inauguracja roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 12 - J.Grzelewska
18.09.2015 r. msza Święta w Katedrze Łódzkiej - święto św S. Kostki - p I. Łyszkiewicz i poczet z kl 2m
19.10.2015 r. uroczystości "Łódzkiego Października Legionowego" sztandar i kwiaty - M. Harapiński i poczet z 3a

11.11.2015 r. uroczystości Dnia Niepodległości w Katedrze - sztandar i kwiaty - T.Wiśkowski i poczet z 2m i 4m
18.03.2016 r. uroczystości z okazji urodzin Józefa Piłsudskiego - sztandar i kwiaty - M.Kucyk-Urbański i poczet z 3m
28.04.2016 r. apel z okazji 3-maja p M.Tomczak-Kopka z 2blz i samorząd szkolny z p. J.Grzelewską
29.04.2016 r. zakończenie klas maturalnych, przekazanie sztandaru - A.Forysiak i M. Harapiński z kl 3m, 3a i 4m oraz samorząd szkolny z p. J.Grzelewską
3.05.2016 r. uroczystości obchodów 3-maja w Katedrze Łódzkiej pod patronatem Wojewody Łódzkiego - p. J.Grzelewska z kl 2m.
 
7.     Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
1.10.2015 r. zebranie Samorządu, przewodniczacych klas i Rady Samorządu.
8.02.2016 r. zebranie Samorządu
7.03.2016 r. zebranie Samorządu, przewodniczacych klas i Rady Samorządu.
21.04.2016 r. zebranie Samorządu,wybory władz samorządu
 
8.    Pomoc w zbieraniu podpisów pod projektem budowy nowego boiska szkolnego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 
9.    Pomoc bibliotece szkolnej w przeprowadzeniu giełdy podręczników szkolnych.

10.  6 uczniów klas II Technikum wraz z p. Haliną Tomczak uczestniczyło w debacie nt. szkodliwości dopalaczy zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską.
 
 
 
 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest
 
p. mgr Joanna Grzelewska