Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1.Nie potrafisz porozumieć się z innymi.
2.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
3.Masz  problemy w szkole.
4.Masz problemy rodzinne.
5.Znajdujesz  się w trudnej sytuacji materialnej.
6.Chcesz  podzielić się swoją radością, sukcesem.
7.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
8.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 
Pedagog : mgr Halina Tomczak
 
dyżury pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:
Poniedziałek:  800 - 13 00
Wtorek:  800 - 1300
Środa:  800 - 1300
Czwartek:  800 - 1300 
Piątek: 800 - 1200
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi  w zakresie opieki psychologicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla Młodzieży.
 
Osoby, które chciałyby skontaktować się z psychologiem mogą umawiać się   indywidualnie  w  Poradni  dla   Młodzieży 
        ul. Wyszyńskiego 86  tel. 42 688-16-68   
 lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego.
 
Ważne adresy i telefony:
Anonimowy Telefon Zaufania
tel. 42 19288
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111
Anonimowa Telefoniczna Pomoc Psychologiczna
tel. 19288
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
tel. 0801 199 990
   Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie
tel. 0801 120 002
       Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci   i Młodzieży oraz  ich Rodziców
tel. 42 682 28 37

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.