Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi doposażony został ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.