Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi: mgr  Sylwester Kosiec

 

Wicedyrektor d/s przedmiotów ogólnych: mgr Małgorzata Rybińska

 

Wicedyrektor d/s przedmiotów zawodowych: mgr inż. Dariusz Adamczewski 

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Andrzej Jędrzejczak 

 

Pedagog Szkolny: mgr Halina Tomczak