Ważniejsze daty w historii szkoły:

 1953

powstaje Technikum  Komunikacyjne  Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego przy ul. Lokatorskiej 12,

 1955

utworzenie Technikum Samochodowego z Wydziałem  Młodzieżowym i dla Pracujących

 1960

Technikum Samochodowe przeniesione na ul. Wólczańską 55

 1964

obejmujemy placówkę przy ul. Prożka 3/5

 1965

otwarcie Wydziału Zaocznego

 1972

utworzenie  Liceum Zawodowego nr 4

 1974

otwarcie Średniego Studium Zawodowego Zaocznego

 1976

przemianowanie placówki na Zespół Szkół Samochodowych im. XX-lecia PRL

 1977

otwarcie Policealnego Studium Zawodowego

 1990

Przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Samochodowych nr 1

 2002

Przyjęcie nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7  

 

 29 sierpnia 2014

 

Powrót do tradycyjnej nazwy Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi