Nasza szkoła, najstarsza samochodówka w regionie łódzkim, istnieje od 1953 r. Kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę, zaczynając od ulicy Lokatorskiej 12, przez Wólczańską 55 na Fr. Prożka 3/5 kończąc. Powstała jako Technikum Komunikacyjne Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.

     Początki placówki były skromne. Rozpoczynaliśmy działalność z zaledwie czterema oddziałami liczącymi 142 uczniów. W 1955 r. władze oświatowe zezwoliły na otworzenie Technikum Samochodowego z Wydziałem Młodzieżowym i dla Pracujących. Od 1976 r. działaliśmy już jako Zespół Szkół Samochodowych  im. XX –lecia PRL stale rozszerzając kierunki kształcenia i specjalności. W 1978 r., w systemie zmianowym, do szkoły uczęszczało  ponad 1600 uczniów i słuchaczy. W 1990 r. przyjęliśmy nazwę Zespół Szkół Samochodowych nr 1, a od 2002 do 2014 funkcjonowaliśmy jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7. W 2014 r. decyzją wyrażoną w uchwale Rady Miasta Łodzi "...aby nazwa szkoły była adekwatna do profilu jej kształcenia i rozpoznawalna dla młodzieży..." powróciliśmy do jej tradycyjnej uwarunkowanej historycznie nazwy: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.

     W wyniku redukcji  innych  placówek oświatowych w Łodzi w ramach naszej szkoły znalazła się  kadra nauczycielska i uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z ul. Pogonowskiego 34, Zespołu Szkół Kolejowych z ul. Kopernika 41, a także Zespołu Szkół Zawodowych z ul. Cedry 2. W tym trudnym, zarówno dla młodzieży jak i pracowników okresie, pracowaliśmy w kilku budynkach, łącząc różnego typu szkoły i specjalizacje. Z czasem siedziba na ulicy Prożka stała się naszą jedyną placówką i taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś.