Wywiad z Damianem Dziobiakiem

Wywiad o technice jazdy z prof. Tadeuszem Zawadzkim

Wywiad z wicedyrektorem Andrzejem Łazińskim

Wywiad o nowoczesnych technologiach z Adamem Głuchowski

Wywiad o układzie chłodzenia z dr Przemysławem Kubiakiem