Charakterystyka specjalności kształcenia ZSS:

 

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik