Dzień „drzwi otwartych” w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi

                                Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Kilara 3/5 mają zaszczyt zaprosić tegorocznych ósmoklasistów na dni „drzwi otwartych”, które odbędą się w następujących terminach:

7 kwietnia (czwartek ) w godzinach: 15.00 – 18.00

23 kwietnia (sobota) w godzinach: 09.00-14.00.

                                Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych edukacją w naszej szkole na wirtualne spotkania z nauczycielami, podczas których będzie można uzyskać szczegółową wiedzę na temat kształcenia w poszczególnych zawodach oraz niezbędne informacje dotyczące rekrutacji. Wirtualne spotkania będą odbywać się w każdy poniedziałek marca.

Terminy spotkań on-line:

7 marca 2022 w godzinach 16.30 -17.30

14 marca 2022 w godzinach 16.30 -17.30 - branża mechatroniczna

21 marca 2022 w godzinach 16.30 -17.30

28 marca 2022 w godzinach 16.30 -17.30 - blacharsko-lakierniczy

Aby dołączyć do spotkania proszę kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMwOGVjZjItNGJmOC00ZmNkLWFkMDYtYmIyMzg0Njc1NzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22866b5631-fe5f-49b9-aa4b-a6bebfb066b1%22%2c%22Oid%22%3a%2281d24288-0fda-4e3b-8743-3d7c5efde5dd%22%7d

ten sam link skrócony

https://linkd.pl/pdccd

 

kod QR do spotkania

ZAPRASZAMY!

 

Profile kształcenia w ZSS w roku szkolnym 2022/2023

 

Technikum nr 7                            Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoła Branżowa II stopnia