W dniach 27 i 28.08.2020r odbędą się egzaminy poprawkowe z następujących przedmiotów:

 1.  27.08.2020r godzina 10 00
 • - język polski,
 • - język angielski,
 • - język niemiecki,
 • - historia i społeczeństwo,
 • - informatyka,
 • - chemia,
 • - fizyka,
 • - środowisko i bezpieczeństwo transportu drogowego.

    2. 28.08.2020r godzina 10 00

 • - matematyka,
 • - podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • - technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • - podstawy techniki wytwarzania,
 • - pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • - budowa pojazdów samochodowych,
 • - silniki pojazdów samochodowych,
 • - podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
 • - obsługa i naprawa pojazdow samochodowych.