W dniach 26 i 27.08.2021r odbędą się egzaminy poprawkowe z następujących przedmiotów: 

Dnia 26 sierpnia 2021 roku -  godzina 1000

- język polski

- język niemiecki

- język angielski

- informatyka

- geografia

- fizyka

- historia

 

Dnia 27 sierpnia 2021 roku -  godzina 1000

- podstawy elektrotechniki i elektronik

- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

- podstawy mechatroniki

- podstawy konstrukcji maszyn

- chemia

- matematyka