Dni wolne od zajęć dydaktycznych Technikum

12.10,  2.11,  10.01,  2.05,  6.05,  7.05,  8,05,  18.06

Dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła Branżowa

12.10,  2.11,  10.01,  2.05,  6.05,  18.06