Od 18 stycznia 2021r zostaje utrzymane kształcenie praktyczne w formie stacjonarnej. Dotyczy to zajęć warsztatowych, oraz  różnego typu pracowni. Zgodnie z zaleceniem MEN należy w czasie zajęć korzystać z maseczek i starać się utrzymywać dystans. Prosimy o korzystanie ze znajdujących się w wyznaczonych miejscach dozowników płynu dezynfekcyjnego. Szczegóły znajdują się w załączonym "Harmonogramie". W razie wątpliwości należy się kontaktować z wychowawcami.

 

 

                                            wicedyrektor d/s przedmiotów zawodowych: mgr inż. Dariusz Adamczewski