UWAGA UCZNIOWIE !

        W związku z zapowiedzianą przez ZWiK Łódź przerwą w dostawie wody informuję o zawieszeniu zajęć dla uczniów wszystkich klas Technikum i Szkoły Branżowej w poniedziałek, 19 września 2022 r.

 

Od wtorku 20 września zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem.

                                                                                        

                                                                                

        mgr Sylwester Kosiec

Dyrektor

Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

odbędzie się 1 września o godzinie 1000

       

            Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 24.06.2022r o godzinie 1030 dla wszystkich klas w sali gimnastycznej.

 

PS/ OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

 

 

    ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2021 / 2022

PLAN DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

files/2021r/Rozpoczecie_01_09_2021.pdf

 

                                      

     INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - 25 czerwca 2021r

godzina...

 

 

0900

   

Klasa

Nr sali

1a 207
1b 312
1c 307
2bg 309
1eks 220
1lms 221
   

0915

   

Klasa

Nr sali

2ag 316
2cg 304
2cp 322
2ap 321
2bp 219
   

0930

   

Klasa

Nr sali

2eks 218
2lms 204
2ekz 116
2lmz 115
   

1000

   

Klasa

Nr sali

3a 309
3b 119
3de 220
3lmz 323
3ekz 112

 

 

                                      

                            Od 18 stycznia 2021r zostaje utrzymane kształcenie praktyczne w formie stacjonarnej. Dotyczy to zajęć warsztatowych, oraz  różnego typu pracowni. Zgodnie z zaleceniem MEN należy w czasie zajęć korzystać z maseczek i starać się utrzymywać dystans. Prosimy o korzystanie ze znajdujących się w wyznaczonych miejscach dozowników płynu dezynfekcyjnego. Szczegóły znajdują się w załączonym "Harmonogramie". W razie wątpliwości należy się kontaktować z wychowawcami.

 

 

                                            wicedyrektor d/s przedmiotów zawodowych: mgr inż. Dariusz Adamczewski

                            Od 30 listopada zostają wznowione zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej. Dotyczy to zajęć warsztatowych, oraz  różnego typu pracowni. Zgodnie z zaleceniem MEN należy w czasie zajęć korzystać z maseczek i starać się utrzymywać dystans. Prosimy o korzystanie ze znajdujących się w wyznaczonych miejscach dozowników płynu dezynfekcyjnego. Szczegóły znajdują się w załączonym "Harmonogramie". W razie wątpliwości należy się kontaktować z wychowawcami.

 

                                            wicedyrektor d/s przedmiotów zawodowych: mgr inż. Dariusz Adamczewski

 

                    Zgodnie z nowymi zarządzeniami premiera i MEN w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania na terenie Łodzi, Dyrektor ZSS informuje, że tryb ten dotyczy wszystkich przedmiotów teoretycznych. Praktyczne przedmioty zawodowe będą realizowane w formie stacjonarnej. Dotyczy to wszystkich tzw. zajęc warsztatowych, pracowni oraz nauczania modułowego dla eksperymentu technika mechatronika pojazdów samochodowych. Stacjonarnie będą się również odbywały zajęcia w ŁCKP dla klasy 4 em i pozostałe przedmioty o chrakterze pracowni dla technika mechatronika. O szczegółach będą informowali wychowawcy klas.

 

                                                                                                                                                                             Z poważaniem

wicedyrektor d/s przedmiotów zawodowych: mgr inż. Dariusz Adamczewski

 

Od 3 czerwca 2020 r. w szkole ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zgoda ucznia lub w przypadku uczniów niepełnoletnich rodziców ucznia i zachowanie procedur związanych z epidemią tj. między innymi ochrony ust i zachowania dystansu społecznego. O terminie zajęć uczniowie zostali powiadomieni drogą elektroniczną.

Uruchamiamy zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Uczniowie klas III technikum realizują praktyki zawodowe.

Wszyscy uczniowie szkoły od 1 czerwca mają możliwość udziału w konsultacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.

Zgodnie z komunikatem MEN nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

Uczniu,

 •  Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych i lepsze przygotowanie do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 •  Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole oraz z harmonogramem zajęć praktycznych.
 •  Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będziesz mógł pożyczać ich od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce wodą z mydłem.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Dnia 08.06.2020r.- poniedziałek- j.polski.

Uczniowie wchodzą według następującego harmonogramu:

klasa 4a - godz.8.00-8.20 od strony boiska

klasa4em- godz.8.00-8.20 od strony boiska

klasa 4d - godz. 8.00-8.20 od strony boiska

klasa 4b- godz.8.45-9.00 głównym wejściem do szkoły

Dnia 09.06.2020r.-wtorek-matematyka- jak wyżej.

 

Odnośnie 10.06.2020r.- j.angielski- informacja zostanie przekazana każdej klasie po egzaminie z matematyki.

Absolwenci z lat ubiegłych proszeni są o przyjście na egzamin najpóżniej o godzinie 8.30 ( wchodzicie wejściem głównym do szkoły)!

 

0. 7:15 - 8:00

1. 8:10 - 8:55

2. 9:05 - 9:45

3. 9:55 - 10:30

4. 10:35 - 11:10

5. 11:15 - 11:50

6. 12:00 - 12:35

7. 12:40 - 13:10

8. 13:15 - 13:45

 

 

0. 715 - 800
1. 810 - 855
2. 905 - 950
3. 1000 - 1045
4. 1055 - 1140
5. 1200 - 1245
6. 1255 - 1340
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525
9. 1530 - 1615
10. 1620 - 1705

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi  w zakresie opieki psychologicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla Młodzieży.
 
Osoby, które chciałyby skontaktować się z psychologiem mogą umawiać się   indywidualnie  w  Poradni  dla   Młodzieży 
        ul. Wyszyńskiego 86  tel. 42 688-16-68   
 lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego.
 
Ważne adresy i telefony:
Anonimowy Telefon Zaufania
tel. 42 19288
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111
Anonimowa Telefoniczna Pomoc Psychologiczna
tel. 19288
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
tel. 0801 199 990
   Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie
tel. 0801 120 002
       Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci   i Młodzieży oraz  ich Rodziców
tel. 42 682 28 37

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1.Nie potrafisz porozumieć się z innymi.
2.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
3.Masz  problemy w szkole.
4.Masz problemy rodzinne.
5.Znajdujesz  się w trudnej sytuacji materialnej.
6.Chcesz  podzielić się swoją radością, sukcesem.
7.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
8.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 
Pedagog : mgr Halina Tomczak
 
dyżury pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:
Poniedziałek:  800 - 13 00
Wtorek:  800 - 1300
Środa:  800 - 1300
Czwartek:  800 - 1300 
Piątek: 800 - 1200

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NR 7 W ŁODZI, ul. Prożka 3/5 w roku szkolnym 2013/2014

 

I. Literatura

 

 1. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów na przykładzie utworów dwóch wybranych epok.

 2. Etos rycerza średniowiecznego w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 3. Przedstaw różne funkcje motywu wędrówki na podstawie wybranych tekstów literackich.

 4. Motyw tańca w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 5. Prawda historyczna a fantazja literacka. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

 6. Radość i uroda życia w wybranych utworach literackich. Omów problem na kilku przykładach.

 7. Świat polityki i jego echa w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 8. Doświadczenie Holocaustu – świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach.

 9. Rola przyrody w twórczości Adama Mickiewicza. Rozwiń temat, sięgając do różnych utworów.

 10. Najciekawsze portrety kobiet w znanych dziełach literackich różnych epok. Uzasadnij swój wybór.

 11. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.

 12. Wskaż związki między biografią a treścią utworów wybranego autora (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, J. Kasprowicza itp.).

 13. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych  przykładach.

 14. Rola świata nadprzyrodzonego w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 15. Różne sposoby kreowania obrazu miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 16. Sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 17. Rola motywów mitologicznych w literaturze późniejszych epok. Rozwiń zagadnienie w oparciu o analizę wybranych utworów.

 18. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.

 19. Herkulesi i tytani – literackie fascynacje siłą i mocą człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

 20. Inspiracje literackie we współczesnej literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.

 21. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

 22. Różnorodność kreacji bohaterów literackich sprawujących władzę. Omów zagadnienie, posługując się kilkoma przykładami.

 23. Dwór ziemiański w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 24. Literaccy ojcowie. Omów ten motyw na wybranych przykładach.

 25. Sonet w tradycji literackiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 26. Różne modele patriotyzmu w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.

 27. Omów motyw winy i kary w wybranych utworach literackich.

 28. Wodzowie i żołnierze. Omów wizerunek bohaterów utrwalony w literaturze różnych epok.

 29. Przedstaw kondycję polskiej inteligencji sportretowanej w literaturze XIX i XX wieku.

 30. Dlaczego się nie pobrali? Zaprezentuj pary kochanków, bohaterów znanych Ci utworów literackich.

 31. Marzyciele i idealiści wobec problemów swoich czasów. Zanalizuj i porównaj wybrane postawy bohaterów.

 32. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 33. Polska pieśń narodowa i jej odmiany. Omów jej funkcje i związki z dziejami narodu.

 34. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj.

 35. Przedstaw sylwetki bohaterów literackich różnych epok poszukujących szczęścia.

 36. Czy cierpienie człowieka ma sens? Odpowiedz na pytanie, korzystając z wybranych przez siebie kreacji bohaterów literackich.

 37. Człowiek wobec tajemnicy (zagadki) śmierci. Omów najciekawsze – Twoim zdaniem – ujęcie tego problemu w wybranych dziełach literackich różnych epok.

 38. Bohater literacki jako wzór do naśladowania. Rozwiń na przykładach zagadnienie literatury parenetycznej w literaturze polskiej i obcej różnych epok.

 39. Kulinaria i obyczaje związane z biesiadowaniem w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.

 40. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z tych epok.

 41. Komizm Fredry a groteska Mrożka. Porównaj konwencje dramatyczne stosowane przez obu pisarzy.

 42. Portret zbrodniarza w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 43. Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 44. Scharakteryzuj świat przedstawiony w literaturze fantasy, odwołując siędo wybranych przykładów.

 45. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ kultury i mitologii europejskiej na twórczość Tolkiena.

 46. Magia pieniądza w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach. 

 

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Porównaj literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 2. Dramaty W. Szekspira a ich współczesne sceniczne i/lub filmowe realizacje. Omów na wybranych przykładach.

 3. Muzyka i malarstwo w twórczości S. Wyspiańskiego. Wybierz materiał, dokonaj jego analizy.

 4. Motyw drogi we współczesnej literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 5. Obraz Twojego miasta lub regionu. Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady z literatury, filmu lub/i teatru.

 6. Adaptacja filmowa a dzieło literackie. Porównaj na podstawie wybranego przykładu.

 7. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 8. Symbol i jego rola w wybranych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 9. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.

 10. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych    przykładach.

 11. Sceny batalistyczne w wybranych tekstach kultury. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

 12. Ars moriendi w literaturze i sztuce średniowiecza oraz sposoby wykorzystania tego motywu w innych epokach. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

 13. Przedstaw obrazy powstań narodowych ukazane w literaturze i sztuce polskiej.

 14. Omów różne sposoby kreowania portretu dziecka w literaturze i malarstwie wybranych epok.

 15. Góra – miejsce szczególne. Przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce wybranych epok.

 16. Wizerunek matki w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposób interpretacji tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów.

 17. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady z literatury, sztuk plastycznych lub filmu.

 18. Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja. Dokonaj analizy porównawczej.

 19. Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Prześledź ewolucję jego formy i funkcji na wybranych przykładach.

 20. Obraz Boga w literaturze i malarstwie. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 21. Fascynacje brzydotą w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 22. Ogrody literackie i malarskie. Omów na wybranych przykładach.

 23. Pan Tadeusz a sztuka ilustracji eposu Adama Mickiewicza. Dokonaj analizy wybranego materiału.

 24. Plakat teatralny lub filmowy jako klucz do interpretacji utworu literackiego i jego teatralnej lub filmowej adaptacji. Omów na wybranym przykładzie.

 25. Niebo i piekło jako temat dzieł sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady.

 26. Przedstaw kreacje Żydów w literaturze i sztuce polskiej.

 27. Teksty piosenek polskich zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.

 28. Historia i współczesność w „Weselu” Wyspiańskiego oraz w filmowej adaptacji dramatu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Omów i porównaj, odwołując się do konkretnych przykładów.

 29. Przedstaw motyw Piety w literaturze, malarstwie i rzeźbie.

 30. Motyw przemijania i sposoby jego realizacji. Omów na przykładach z wybranych utworów literackich i malarskich.

 31. Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 32. Orientalizm jako inspiracja twórcza obecna nie tylko w kulturze romantycznej. Omów, wykorzystując różne teksty kultury.

 33. Motyw szatana w literaturze i sztuce. Porównaj jego ujęcia i funkcje w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.

 34. Symbolizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów, odwołując się do wybranych dzieł sztuki.

 35. Motyw tańca w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł sztuki.

 36. Biblia – Księga nad księgami. Na wybranych przykładach dzieł sztuki i literatury rozważ żywotność motywów biblijnych.

 37. Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na przykładzie wybranych tekstów kultury.

 

III. Język

 

 1. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z języka mediów.

 2. Scharakteryzuj (na wybranych przykładach) współczesne słownictwo internetowe.

 3. Scharakteryzuj język poezji barokowej. Przywołaj wybrane teksty tej epoki.

 4. Omów na wybranych przykładach „zabawy słowem” w twórczości Tuwima lub Gałczyńskiego, lub Białoszewskiego.

 5. Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Zgromadź materiał językowy i zinterpretuj go.

 6. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 7. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich renesansu lub baroku, lub oświecenia.

 8. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie.

 9. Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na przykładach.

 10. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na język młodzieżowy. Podaj przykłady i przeanalizuj je.

 11. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranej postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających jej przynależność środowiskową i charakter.

 12. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 13. Przeanalizuj znaczenie i pochodzenie nazw osobowych z Twojego najbliższego środowiska.

 14. Przysłowia i sentencje. Dokonaj ich analizy językowej i określ ich funkcję w wybranych utworach literackich.

 15. Imiona, nazwiska i przezwiska Twoich rówieśników. Dokonaj analizy ich znaczenia i pochodzenia.

 16. Związki frazeologiczne i ich rola we współczesnej polszczyźnie. Omów, wykorzystując zgromadzony materiał rzeczowy.

 17. Zbadaj język swojego ulubionego pisarza.

 18. Tytulatura i zwroty grzecznościowe w języku polskim. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.

 

                                                                                  Opracowały: Anna Jezierska-Wnuk

                                                                                                        Aleksandra Kędrzyńska

                                                                                                        Marta Rutkowska

                                                                                                        Monika Tomczak-Kopka

 

                                                                                                       

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowy) w 2015 r.

Sesja 1.: styczeń - luty 2015 r.

część pisemna - 8 stycznia 2015 r.

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 15 stycznia 2015 r.

- w pozostałych kwalifikacjach - od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r.

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 27 marca 2015 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 roku

Dla absolwentów wszystkich typów prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z egzaminu zawodowego w 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informujemy, że ustalono następujące terminy egzaminów poprawkowych:

25 sierpnia 2022, godz. 09:00

 • język polski
 • historia
 • jezyk angielski
 • język niemiecki
 • silniki pojazdów samochodowych

 

26 sierpnia 2022, godz. 09:00

 • matematyka (Ia, IIa, IIc, IIIap, IIIbp, IIIcp)
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • wychowanie fizyczne
 • fizyka

29 sierpnia 2022, godz. 09:00

 • matematyka (IIIag, IIIbg, IVde)