Dyrektor ZSS informuje, że z powodu trwającego strajku nauczycieli nie odbędą się, zaplanowane na 17 kwietnia, zebrania z rodzicami.
Wyjątkiem są klasy 1a oraz 2b.
Do dyspozycji Państwa w dniu 17 kwietnia w godz. 15.30 - 17.00 będzie również dyrektor ZSS.

Konsultacje dla rodziców klas I - III technikum i Szkoły Branżowej odbędą się 9 maja od godz. 17.00

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa uczniów, 30.05 miały się odbyć spotkania rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły. Ze względu na trudności organizacyjne, te zaplanowane spotkania zostały odwołane, a dokumenty dotyczące zasad bezpieczeństwa umieszczono do wglądu w zakładce Dokumenty szkolne.