W związku z obowiązkiem przeprowadzenia działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa uczniów, 30.05 miały się odbyć spotkania rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły. Ze względu na trudności organizacyjne, te zaplanowane spotkania zostały odwołane, a dokumenty dotyczące zasad bezpieczeństwa umieszczono do wglądu w zakładce Dokumenty szkolne.