Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi  w zakresie opieki psychologicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla Młodzieży.
 
Osoby, które chciałyby skontaktować się z psychologiem mogą umawiać się   indywidualnie  w  Poradni  dla   Młodzieży 
        ul. Wyszyńskiego 86  tel. 42 688-16-68   
 lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego.
 
Ważne adresy i telefony:
Anonimowy Telefon Zaufania
tel. 42 19288
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111
Anonimowa Telefoniczna Pomoc Psychologiczna
tel. 19288
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
tel. 0801 199 990
   Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie
tel. 0801 120 002
       Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci   i Młodzieży oraz  ich Rodziców
tel. 42 682 28 37