Wpłaty na Radę Rodziców

można dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy ZSS w Łodzi

PKO I/O   ŁÓDŹ    90102033520000100200111179

oraz

w sekretariacie szkoły.