Uchwała nr 1/RR/2019/2020 Rady Rodziców
Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi
z dnia 12.09.2019r
w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

UCHWAŁA NR 1 RADY RODZICÓW  rocznik  2019/2020 -LINK

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców

można dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy ZSS w Łodzi

PKO I/O   ŁÓDŹ    90102033520000100200111179

oraz

w sekretariacie szkoły.