Projekt stypendialny dla uczniów od II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy uzyskali ze wszystkich przedmiotów zawodowych śrędnią ocen 4,75 w roku szkolnym 2020/2021. Nabór wniosków od 28.10.2021r do 16.11.2021r do godziny 1000 za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie http://stypendium.lodzkie.pl.
Szczegółowe informacje na stronie: http://ligazawodowcow.lodzkie.pl